ELECTROBIOSAFE EURECAT

Sistema innovador d’aigües regenerades basat en processos de separació i desinfecció existents per disminuir l’impacte ambiental de la indústria càrnia.

El projecte ElectroBioSafe desenvolupa un innovador sistema de neteja i desinfecció de camions de transport de bestiar mitjançant aigua regenerada i nous productes sostenibles.

L’objectiu principal és substituir o actualitzar el sistema actual per un de més eficient i respectuós amb l’entorn.

Eurecat participa en el projecte ElectroBioSafe a través de la seva Unitat d’Aigua, Aire i Sòls (WAS), encarregada de:

  • Obtenir, a nivell d’escorxador, aigua regenerada apta per a la neteja de camions de transport de bestiar.
  • Avaluar el procés proposat de regeneració d’aigües a nivell de planta pilot.
  • Analitzar el risc per a la salut humana dels operaris de neteja de camions d’escorxadors per determinar el risc derivat de l’ús d’aquesta aigua regenerada.

Entre els membres beneficiaris del projecte s’hi troben les empreses PatelFrigroífics Costa Brava, Le Porc Gourmet, Esfosa i Norfrisa. Eurecat i IRTA hi participen com a centres tecnològics.

Dades generals

Projecte

ElectroBioSafe – Desenvolupament d’un nou sistema més eficaç de neteja i desinfecció de camions cisterna amb aigua regenerada i nous productes sostenibles

Referència del projecte

56.21.043.2021.5C

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.