El projecte IGNITE ha dissenyat i desenvolupat una plataforma d’IoT (internet de les coses) per a una integració i gestió centralitzada de tots els equips, sistemes i sensors que intervenen en els processos productius industrials, garantint la seguretat de la informació de la planta industrial, tant a nivell físic com de comunicació. El projecte també ha abarcat la implantantació d’intel·ligència a les màquines perquè siguin capaces d’actuar de forma automàtica davant d’esdeveniments pre-definits i l’habilitació d’interfícies que permetin la integració de serveis de tercers.

La plataforma s’ha basat en eines de visualització avançades, que permeten accedir a tota la informació de la planta, els processos i productes, alhora de gestionar la producció, ajustar els processos productius en base als materials necessaris i el treball a realitzar. D’aquesta manera es facilita la detecció de fallades de qualitat i aturades i la integració de diferents perspectives de decisió.

La tecnologia desenvolupada ha estat validada en diferents entorns industrials mitjançant casos pràctics a la indústria ferroviària, vitivinícola, automoció, sensòrica i packaging.

Eurecat ha coordinat el projecte a través de la seva Unitat de Smart Management Systems, que ha lideral del disseny i desenvolupament de la plataforma IGNITE i ha desenvolupat els mòduls d’intel·ligència embeguda en maquinària. El centre també ha tingut un rol relevant en el disseny i implementació de tècniques de ciberseguretat amb la participació de la Unitat de IT Security.

IGNITE és un projecte de la Comunitat Indústries del Futur (IdF) de RIS3CAT coordinat per Eurecat amb la participació de Alstom, Codornius, Estamp, Hohner Automáticos,  Nexpert, Trety i Zanini Parets. L’objectiu de la Comunitat és consolidar un pol d’innovació líder en fabricació eficient i sostenible a Catalunya, mitjançant el desplegament d’una xarxa de capacitats i plantes pilot que han de servir per agilitzar i consolidar la cadena de valor de la R+D+i industrial.

Dades generals

Projecte

IGNITE – Control i integració de maquinària intel·ligent

Referència projecte

Projecte de R+D de la Comunitat RIS3CAT d’Indústries del Futur

COMRDI16-1-0016

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Accio