Project Description

El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Nutrisalt és una iniciativa per transformar i dinamitzar el sector agroalimentari de Reus i el Camp de Tarragona amb l’objectiu de convertir la zona en un pol d’activitat nutricional i de salut referent a nivell internacional, que lideri la innovació i el desenvolupament al sud d’Europa en aquest àmbit i sigui la base del progrés econòmic, l’ocupació i la innovació al territori.

El PECT Nutrisalt planteja cinc actuacions específiques que s’engloben en tres grans eixos de treball: apropar les tecnologies per donar valor afegit als productes alimentaris de proximitat i al benestar dels consumidors, assegurar la innocuïtat dels productes destinats al consum humà i animal amb la creació de plataformes de suport tecnològic a les indústries locals i, per últim, planificar el futur desenvolupament regional i suport a la competitivitat de les empreses i els productes agroalimentaris.

El projecte, coordinat per l’Ajuntament de Reus, compta amb la participació de la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Fundació URV, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) i Eurecat, així com amb la col·laboració del teixit empresarial, especialment del Food & Nutrition Clúster, i de diferents ajuntaments del Camp de Tarragona.

Eurecat, com a entitat beneficiària del PECT, lidera dues operacions. La primera d’elles té com a objectiu  la cerca de nous ingredients bioactius a partir de productes de proximitat. En el context de la segona operació es posaran en funcionament una Unitat de Seguretat Alimentària per al sector agroalimentari i una Plataforma d’Ecotoxicitat, especialitzada en la realització de les proves d’impacte ambiental necessàries per al registre i posada al mercat de nous fàrmacs veterinaris

Els PECT són iniciatives impulsades pels agents del territori i liderades per entitats públiques locals de Catalunya que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori. El PECT Nutrisalt està  alineat amb els objectius de la RIS3CAT i del Programa operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020 per potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el territori.

Dades generals

Projecte

NUTRISALT – Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de Reus i el Camp de Tarragona per a una alimentació innovadora, segura, saludable i sostenible.

Programa i convocatòria

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i per la Diputació de Tarragona amb un ajut del 25%. Pressupost total: 1.924.573 €