preview eurecat

El projecte PREVIEW (PREdictive System to Recommend Injection Mould setup) té com a objectiu proporcionar mecanismes de control de procés a la indústria d’injecció en motlles per aconseguir reduir el temps de configuració de motlle i el consum energètic i de material de rebuig, així com augmentar la productivitat a causa de la flexibilitat del procés.

PREVIEW desenvolupa un sistema universal d’adquisició de paràmetres de motlle, una xarxa robusta de comunicacions per monitorar en temps reals els paràmetres de procés i dissenyada per treballar en exigents entorns industrials i un sistema predictiu avançat centralitzat al núvol desenvolupat per Eurecat que proporciona recomanacions de configuració de màquina basat en el processament estadístic de dades històriques.

Dades generals

Projecte
PREVIEW – PREdictiVe system to recommend Injection mold sEtup in Wireless sensor networks

Programa i convocatòria
H2020-FoF-01-2014 Process optimisation of manufacturing assets