Project Description

Simbiots eurecat

El projecte SIMBIOTS facilita la introducció de la robòtica a nous processos i aplicacions industrials gràcies al desenvolupament de robots col·laboratius que permeten la interacció dels robots i operaris en espais de treball compartits sense barreres físiques, garantint-ne la seguretat. SIMBIOTS permet una millora de l’ergonomia dels treballadors, reduint el nombre de lesions i baixes derivades de l’activitat i un augment de la productivitat industrial.

Durant el projecte, s’han dissenyat i implementat prototips de robot industrial amb les característiques necessàries per actuar col·laborativament amb els treballadors a partir del desenvolupament d’un conjunt d’algorismes per una interacció home-màquina efectiva, el reconeixement d’objectes i la posició de l’operari i la correcció de trajectòries en temps real. La solució també inclou un sistema integrat de sensors que permet superar oclusions i mètodes per a permetre reconfiguracions i adaptacions de les accions del robot.

El prototip de robot col·laboratius desenvolupat durant el projecte s’ha validat en l’operació d’abrillantat d’una cèl·lula de producció de càrrega i descàrrega, procés en el que l’operari ha de dur a terme una gran manipulació de peces.

La Unitat de Robòtica i Automatització d’Eurecat ha desenvolupat tecnologia col·laborativa i els algorismes per a la interacció efectiva home-robot per incrementar la productivitat dels processos industrials i millorar l’ergonomia de diferents llocs de treball.

SIMBIOTS és un projecte de la Comunitat Indústries del Futur (IdF) de RIS3CAT coordinat per l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) amb la participació de Zanini Parets, Pal-Robotics, Promaut i Eurecat. L’objectiu de la Comunitat és consolidar un pol d’innovació líder en fabricació eficient i sostenible a Catalunya, mitjançant el desplegament d’una xarxa de capacitats i plantes pilot que han de servir per agilitzar i consolidar la cadena de valor de la R+D+i industrial.

simbiots logo

Dades generals

Projecte

SIMBIOTS – Sistemes de producció híbrids basats en la interacció entre operaris i robots.

Referència projecte

Projecte de R+D de la Comunitat RIS3CAT d’Indústries del Futur – COMRDI15-1-0008

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.