skillsmatch eurecat

SkillsMatch desenvolupa una tecnologia d’avaluació i aprenentatge que té com a objectiu ajudar als usuaris a adaptar les seves habilitats professionals al mercat laboral.

La solució integrarà i millorarà el desenvolupament de les Habilitats No Cognitives (NC), trets de personalitat, actituds o motivacions que poden aprendre al llarg de la vida que poden ser de gran valor en l’àmbit laboral. Durant el projecte, els socis desenvoluparan una plataforma tecnològica per avaluar aquestes habilitats i recomanar accions als usuaris per tancar la bretxa entre el seu perfil d’habilitats i el recomanat per als llocs de treball a què vulguin optar.

La plataforma SkillsMatch oferirà als usuaris una eina d’autoavaluació de les NC que els mostrarà els seus punts forts i febles en relació amb el que es recomana per a ocupacions específiques, un itinerari de formació personalitzat que inclou Open Education Resources (OER) i Massive Open Online Courses (MOOCs) i un portafoli de registre del desenvolupament personal d’habilitats NC vinculat a credencials com a reconeixement del nou l’aprenentatge.

El projecte, que va començar el juny de 2018, té una durada de 24 mesos i implementarà el sistema a Suècia, Espanya, Irlanda i Itàlia, els països dels socis del projecte.

Dades generals

Projecte

SkillsMatch – Open knowledge Technologies: mapping and validating knowledge

Referència projecte

LC – 00822001

Programa i convocatòria

Projecte finançat per la Comissió Europea dins el programa “Preparatory Action: Open knowledge technologies: mapping and validating knowledge” de la DG-CONNECT.

European Commission