El centre tecnològic Eurecat participa en el projecte europeu WATER-MINING que té l’objectiu de demostrar sistemes de gestió eficient i intel·ligent de l’aigua per avançar cap a una economia circular, mitjançant solucions innovadores per a la recuperació dels recursos de les aigües residuals, industrials i urbanes i de l’aigua de mar.

En paraules del director de la Unitat d’Aire, Aigua i Sòls d’Eurecat, Xavier Martínez-Lladó, l’aplicació de l’economia circular en la gestió de l’aigua “obre la porta a la reutilització de la pròpia aigua i la regeneració dels recursos recuperats”, de manera que “es pot incrementar la seva disponibilitat”. En aquesta línia, el projecte ofereix exemples per a la implementació real a nivell global de la Directiva Marc de l’Aigua de la Unió Europea.

“Complementàriament als aspectes tècnics, el projecte sumarà esforços de cara a l’avaluació de la circularitat de les solucions proposades, analitzant la seva sostenibilitat mitjançant el desenvolupament d’un sistema d’indicadors ambientals, ja que la validació i comunicació del guany ambiental és un requeriment necessari per facilitar la transició a una economia circular”, explica el director de la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental d’Eurecat, Frederic Clarens.

D’altra banda, el projecte WATER-MINING pretén que els productes finals amb valor afegit, com l’aigua, els productes químics de plataforma, l’energia, els nutrients i els minerals, proporcionin subministraments regionals de recursos per impulsar el desenvolupament econòmic.

Segons el director de la Unitat de Smart Management Systems d’Eurecat, Xavier Domingo, “prendre les decisions correctes en el moment adequat és crucial per avançar cap a una gestió eficient i sostenible dels diferents processos de l’aigua. L’ús de tècniques innovadores basades en Intel·ligència Artificial, com l’optimització multicriteri o l’aprenentatge per reforç, ens permeten aproximar-nos a aquesta gestió eficient, intel·ligent i autònoma fins i tot quan ens enfrontem a escenaris sense experiència prèvia”.

En concret, la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls d’Eurecat participa en el projecte liderant l’àmbit de treball relacionat amb el tractament d’aigües residuals urbanes, desenvolupant processos biològics més sostenibles i cooperant en la recuperació de solvents a partir d’aigües residuals industrials. També participen la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental, responsable d’analitzar la sostenibilitat de les solucions proposades mitjançant el desenvolupament d’un sistema d’indicadors, i la Unitat de Smart Management Systems, que participa en l’aplicació de tècniques d’Intel·ligència Artificial per millorar l’actuació sobre els processos de tractament d’aigua, impulsant estratègies que ajudin a reduir el consum energètic.

Al llarg del projecte WATER-MINING, es buscarà millorar la gestió eficient i intel·ligent de l’aigua, integrant tecnologies innovadores en diferents llocs de demostració a Espanya, Xipre, Portugal, Itàlia i els Països Baixos.

El projecte WATER-MINING, liderat per la Universitat de Tecnologia de Delft (Països Baixos), està format per 38 socis de 12 països. El projecte està finançat amb 17 milions d’euros pel programa d’investigació Horizon 2020 de la Unió Europea.