Eurecat organitza la conferència internacional Cassandra, que tindrà lloc del 15 al 17 de novembre i que compta amb el suport de la UNESCO, de la Comissió Europea, de l’Aliança Mundial per a la Qualitat de l’Aigua, del Consell de Ministres Africans de l’Aigua, del Banc Mundial i de la Unió pel Mediterrani, a fi d’aportar respostes científiques i tecnològiques davant els efectes directes del canvi climàtic. El cap de Relacions Polítiques Internacionals d’Eurecat, Richard Elelman, avança tots els detalls sobre Cassandra en aquesta entrevista, on destaca la importància de fomentar un diàleg permanent i d’establir sinergies per poder abordar els efectes del canvi climàtic en la zona de la Mediterrània des del punt de vista de la salut, la migració, els conflictes o la desigualtat de gènere.

Quin és el plantejament de Cassandra? Quines respostes vol trobar?

El canvi climàtic i la salut, la migració massiva, els conflictes i la desigualtat de gènere són quatre crisis fortament interrelacionades que requereixen comprensió i consciència i un enfocament global i ampli per respondre als reptes que plantegen. La conscienciació condueix a la preocupació, la preocupació condueix al compromís, el compromís condueix al consens i el consens, a la continuïtat de solucions potencials. Però la consciència s’ha de basar en el coneixement, el compromís ha de ser la via cap a les solucions i el consens s’ha de basar en la comprensió de la capacitat científica i tecnològica de la societat per donar suport al que sovint s’ha considerat simplement com un debat sociopolític. Els centres tecnològics i les institucions de recerca d’Europa comencen a reconèixer que, a través de les seves investigacions científiques i tècniques, tenen la responsabilitat social de treballar en estreta col·laboració i cooperació amb la societat en el seu conjunt, per unir forces amb la Quíntuple Hèlix composta pel sector públic, el sector privat, les arts, el ciutadà i altres entitats de recerca. Aquesta conferència té la intenció d’introduir el món del científic en el del creador de polítiques, el món acadèmic en el de les minories, els problemes i les possibilitats d’investigació per a aquells que pateixen les conseqüències dramàtiques d’un camí que comença amb el canvi climàtic i que comporta problemes de salut, migracions, conflictes i un empitjorament de la igualtat de gènere. Aquest és l’objectiu real de Cassandra 2021.

A qui s’adreça el congrés?

Atesa la naturalesa i els amplis efectes previstos de les qüestions abordades per Cassandra, l’esdeveniment està dirigit a un grup científic, social, econòmic i polític divers. Investigadors en canvi climàtic, migracions, conflictes i gènere; responsables polítics a nivell supranacional, nacional, regional i municipal; representants d’empreses multinacionals, nacionals i de pimes del sector privat ubicades a la regió mediterrània; organitzacions no governamentals i grups d’interès amb una forta connexió amb el canvi climàtic, la migració, els conflictes o el tema de gènere; grups de sensibilització ciutadana de diferents regions de la Mediterrània i més enllà, juntament amb grups d’interès nacionals i internacionals de tot el món. Algunes sessions seran d’especial interès per a grups específics de persones, d’altres resultaran fascinants per a qualsevol persona interessada en les veritables conseqüències sociopolítiques del que constitueix la crisi més important del segle XXI.

Entre els experts participants, hi ha figures de gran relleu en àmbits molt estratègics. Quin tipus de diàleg es vol impulsar?

Cassandra creu que és fonamental trencar el format tradicional d’esdeveniments en línia per assolir els seus objectius i que les entitats que participen en la conferència puguin transformar els resultats en accions tangibles i efectives. Per tant, és essencial que l’esdeveniment permeti una discussió real. Com a resultat, no hi haurà presentacions i els ponents tindran temps suficient per expressar la seva veritable opinió en debats on interactuaran entre ells i amb el públic que estigui veient les diferents sessions. S’enregistrarà tot l’esdeveniment i es publicaran els diàlegs, de manera que es puguin utilitzar les conclusions com a recomanacions a les administracions supranacionals participants.

Des del punt de vista internacional, Cassandra destaca la perspectiva de la Mediterrània davant dels reptes globals. Com pot contribuir a projectar aquesta visió? Malauradament, la Mediterrània és una regió que il·lustra massa bé els efectes potencialment catastròfics del canvi climàtic, no només des de la perspectiva del medi ambient i la diversitat biològica, sinó igualment important, pel que fa a la migració forçada, el potencial de conflictes armats i un augment de la desigualtat de gènere. Eurecat, juntament amb la Comissió Europea, han creat un enfocament de la diplomàcia Ciència-Cultura-Sostenibilitat anomenat Renaissance. Cassandra és una demostració d’aquest enfocament i s’espera que els reptes i solucions identificats per primera vegada a la Mediterrània puguin inspirar accions similars a tot el món, mitjançant la publicació dels resultats de la conferència i la creació d’una sèrie de recomanacions dirigides a les mateixes administracions que participen a Cassandra, com les Nacions Unides, la Comissió Europea i el Parlament Europeu, el Banc Mundial i l’OCDE.

Quins serien els eixos per avançar en les respostes científiques, tecnològiques i sociopolítiques davant dels grans desafiaments a la Mediterrània?

Per avançar, és vital que es facin diversos passos. La creació de sensibilització entre el públic en general, el disseny i la implementació de solucions per part de tots els sectors de la societat, coneguda col·lectivament com la Quíntuple Hèlix, i la ruptura de barreres perquè els científics puguin parlar i treballar estretament amb els polítics, el públic en general, el sector privat i els grups ecologistes. Els sectors de l’aigua, l’energia, l’alimentació i la salut han de combinar els seus esforços i poder comunicar-se clarament amb tots els grups socials. Les regions han d’unir-se per resoldre problemes que són mundials.