Presentació Eurecat a les Terres de l’Ebre

En aquesta jornada de presentació a les Terres de l’Ebre, Eurecat donarà a conèixer els seus àmbits d’especialització i quins són els reptes que hauran d’afrontar les empreses en la denominada Indústria 4.0. També, alguns dels instruments que el centre posa a disposició de les pimes per ajudar-les a innovar.

Qui som?

Eurecat és el Centre Tecnològic de referencia a Catalunya que neix sota una mateixa marca i amb una estratègia comuna: ajudar les empreses catalanes a esdevenir més competitives, posicionant-se com a partner estratègic pel que fa a la implementació d’avenços disruptius en el sí de les seves organitzacions.

Els àmbits de coneixement i expertesa d’Eurecat permeten atendre les necessitats del teixit empresarial des d’una vessant més transversal i integradora. En aquesta línia, es presentaran les capacitats d’Eurecat a les empreses, puguin anticipar-se al mercat i augmentar la competitivitat, mitjançant productes, processos i serveis innovadors i d’alt valor tecnològic.

Informació de la jornada

Dia: 02 de desembre del 2016

Horari: 09:15h a 12:00h

Lloc: Teatre del Casal

Ctra de la Simpàtica, 6 – 43870 , Amposta

Contacte:

Eurecat Events – events@eurecat.org | Tel: 932 381 400

Localització:

Coorganitzen:

sumalogosamposta205px

Entitats Col·laboradores:

logo-aece-150px

Ponents

drlluisarola200px

Dr. Lluís Arola, director del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (Eurecat – CTNS)

El potencial de la revolució biotecnològica del segle XXI per a Catalunya. El paper d’Eurecat

Des de la seqüenciació completa del genoma humà l’any 2001, comença una revolució en bioquímica que porta a un avenç tecnològic sense precedents en la utilització dels organismes vius o les seves parts per a finalitats industrials. Catalunya és un País fort en investigació biomèdica i en biologia molecular, però sense un teixit industrial potent basat en la biotecnologia més actual. Hi ha un repte important que Catalunya ha d’abordar com un dels puntals de la futura competitivitat. En aquest context, la posada en marxa de de l’àrea de biotecnologia d’Eurecat ha de ser un facilitador que comença amb la incorporació del CTNS i del COS.

santijanez200px

Santi Jañez, Desenvolupament de Negoci i Projectes Multidisciplinars a Eurecat

Nous Reptes de la indústria del futur: connectivitat, sostenibilitat i digitalització 

La societat requereix cada vegada més serveis i productes amb més valor afegit. Productes que incorporen i integren funcions i serveis cada vegada més complexos. Productes que es connecten entre si i des de qualsevol lloc, que comparteixen dades i informació en temps real. Productes multitecnolgia, que integren electrònica, que estan fabricats amb materials avançats de disseny atractius i funcionals i sobretot, productes altament personalitzables, sostenibles i amb uns costos de manufactura més baixos. El desenvolupament i implantació de solucions en el que ara s’anomena Indústria Connectada o Indústria 4.0, és un exemple paradigmàtic del valor de la transversalitat i combinació tecnològica.

Per complir amb aquestes expectatives els processos i les tècniques de manufactura s’han d’adaptar a aquests requeriments obligant a les empreses a incorporar equips i desenvolupar sistemes manufactura altament avançats així com la integració de diverses disciplines com la Intel·ligència artificial, la sensòrica, la fabricació additiva o la simulació numèrica entre d’altres. També s’introduirà el model de l’economia circular que té per objectiu reduir tant l’entrada dels materials com la producció de deixalles, tancant els fluxos econòmics i ecològics dels recursos. En la ponència es donaran exemples de projectes innovadors en els quals s’aplica aquest concepte en l’àmbit industrial cobrint la gestió de l’aigua, els residus i l’energia.

Eurecat aborda el paradigma de la Innovació i en Desenvolupament Tecnològic continuat, de manera holística i pluridisciplinar. Es cobreix de forma integral tota la cadena de valor d’un producte, des de la idea conceptual fins a la seva industrialització, seguint l’estratègia de l’economia circular, i donant sentit i contingut al concepte de la Indústria 4.0 i el que ha de ser la Fàbrica del Futur.

patriciaarcos200px

Patricia Arcos, Directora del Centre d’Excel·lència per a la Innovació a la Pime a Eurecat

+PiME Innovació tecnològica permanent a l’abast de la pime

Centre d’Excel·lència per a la Innovació a la Pime, es una iniciativa conjunta d’Eurecat, AMEC, PIMEC i AEIC (Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya) per apropar la innovació a la pime catalana i ajudar-la a desenvolupar processos d’innovació que la facin més competitiva, generadora d’ocupació de qualitat i creadora de riquesa per el conjunt de la societat. Amb “Més PIME” volem potenciar la cultura de la innovació, dotant les empreses de metodologia i recursos per fer de la innovació un procés permanent dintre de l’empresa.