Jornada Tecnologia ISF (Dieless)
Fabricació de formes 3D en planxa sense matriu

7 de març de 2019

(*) Donat l’aforament limitat de la sala, es prioritzarà l’assistència d’empreses transformadores
de la planxa de metall o amb producte propi que incorpori parts de planxa.

        Organitzen:

Per què és Important?

Fins ara, aplicar dissenys complexos a peces de xapa de metall estava circumscrit a productes dels quals, les altes tirades productives absorbissin la important inversió en costoses matrius d’estampació o embotició. Les empreses amb productes amb sèries més curtes es veien obligades a recórrer a processos productius més senzills, com el plegat, perdent en els seus productes, la capacitat de diferenciació mitjançant el disseny, o bé perdent característiques tècniques que es podrien obtenir amb peces de xapa amb formes més complexes.

Objectius de la Jornada:

A. Conèixer les possibilitats que ofereix la tecnología ISF (Incremental Sheet Forming o Dieless), versus la estampació, l’embotició o els processos manuals per fabricar sèries curtes o prototips de peces de planxa de metall. La tecnologia ISF es basa en la deformació incremental de planxa per control numèric, sense necessitat de costosos utillatges, per crear formes 3D.

B. Presentació de la nova generació de màquines per a la implantació de la Tecnologia ISF a la indústria, desenvolupada conjuntament per Meco Machines i Eurecat, la qual permet la fabricació de peces de grans dimensions.

A qui va dirigida:

La tecnologia ISF està molt indicada per a empreses que fabriquen peces de planxa per a sectors com:

  • Automoció
  • Aeronàutica
  • Ferroviari
  • Arquitectura
  • Enginyeria civil
  • Màquines
  • Béns d’equipament
  • Electrodomèstics.

Programa:

9:30h  Registre d’assistents

10:00h  Benvinguda i introducció de la jornada

José Antonio Gago, Market Manager Product Innnovation a Eurecat

10:30h Introducció tecnologia ISF (Dieless) i aplicacions

Xavier Plantà, Director Tecnologies Industrials a Eurecat

11:00h Visita Lab ISF Eurecat per veure inici fabricació peça

Laura Puigpinós, Especialista ISF Untat Innovació de Producte a Eurecat

11:15h Pausa-cafè networking

11:30h Aplicacions ISF en el món de l’arquitectura

Alexandre Dubor, Robotic and Advanced Construction en IAAC

12:00h El procés de disseny i desenvolupament per a ISF

Laura Puigpinós, Especialista ISF Unitat Innovació de Producte a Eurecat

12:30h Màquines ISF by MECO & Eurecat

Francesc Rodríguez , Director R+D a Meco

13:00h Visita Lab ISF Eurecat per a veure final fabricació peça

Laura Puigpinós, Especialista ISF Unitat Innovació de Producte a Eurecat

13:15h Consultes personalitzades sobre ISF

13:30h Fi de la jornada

Col·laboren:

Entitats de suport a la difusió