El centre tecnològic Eurecat mostra a l’ITMA (International Textile Machinery) 2023, la fira líder de la indústria tèxtil que se celebra a Milà fins al 14 de juny, una solució basada en sistemes fotònics i d’Internet de les Coses, combinats amb algorismes d’intel·ligència artificial, que permet predir potencials defectes de manufactura, abans de la fabricació del teixit, i informar la persona responsable de la producció per tal d’avaluar-los i prendre decisions al respecte.

La innovació, que s’ha desenvolupat específicament per a màquines de punt circulars de gran diàmetre en col·laboració amb el fabricant de màquines tèxtils Canmartex, “contribueix a impulsar la sostenibilitat de la indústria, a incrementar la producció i a reduir costos, així com a millorar el posicionament innovador de les empreses”, explica el director de l’Àrea de Tecnologies Industrials d’Eurecat, Xavier Plantà.

En concret, la solució tecnològica es basa en l’anàlisi en temps real de l’estat de degradació dels components més crítics en el procés de fabricació com són, per exemple, les agulles i les platines.

Es calcula que, anualment, es generen 92 milions de tones de residus de la indústria tèxtil, un 25 per cent dels quals es produeix durant la fabricació del teixit. En aquest context, l’objectiu és realitzar un control predictiu mitjançant tecnologies digitals per “evitar problemes típics de qualitat o defectes com forats, ratlles i taques, entre d’altres, que generalment es detecten després del procés de fabricació per part de persones expertes o per sistemes automatitzats basats en visió artificial, una vegada els defectes ja s’han donat”, afegeix Xavier Plantà.

D’acord amb el director de l’Àrea de Tecnologies Industrials d’Eurecat, “anticipar-se abans que es produeixi el defecte i, sobretot, actuar i corregir les causes que els provoquen és l’enfocament i l’estratègia de la tecnologia desenvolupada, en la línia de l’eslògan escollit per a aquesta ‘Better to predict than to correct’”.