La telemedicina “farà de cop un salt endavant de 5 anys arran de la crisi del coronavirus, que situarà les seves prestacions reals al nivell del potencial que ofereix”, segons el director de la Unitat d’eHealth del centre tecnològic Eurecat, Felip Miralles, que assenyala la modelització dels processos clínics, la promoció de la prevenció, el monitoratge i el suport a la decisió com alguns dels principals avantatges que proporciona.

En paraules del director d’eHealth d’Eurecat, la COVID-19 “ha fet evident la necessitat de noves eines i de nous mitjans per poder tractar els pacients en totes les seves fases”, des de la prevenció de contagis, el diagnòstic precoç i la traçabilitat fins al seguiment i l’atenció domiciliària i les possibles transicions del domicili a l’hospital i a la inversa. En la seva opinió, “aquesta malaurada crisi accelerarà l’adopció de les eines de telemedicina de manera generalitzada, donat que la tecnologia fa temps que està madura per a la seva implantació”.

Les eines de telemedicina aporten “funcionalitats clau”, entre les quals figuren “la modelització i el seguiment del procés clínic” i la “possibilitat d’ajudar a actuar de la manera més ràpida i eficient possible, davant de cada una de les fases de la malaltia”, assenyala Miralles.

Així mateix, “a partir de totes les dades que es recullen és possible proveir d’eines de suport a la decisió, més informades, en temps real i que facin possible una gestió de la salut molt més basada en les dades i no tant amb la intuïció”, exposa.

A més, a nivell de prevenció, a partir de les dades es poden aplicar tècniques d’Intel·ligència Artificial per enriquir i estendre models epidemiològics que contribueixin a prendre accions de salut pública.

En paral·lel, les eines de telemedicina poden contribuir a la promoció d’accions de traçabilitat dels contagis, ajudar a donar recomanacions de bones pràctiques de prevenció i facilitar la recopilació de símptomes, obrint la possibilitat d’enriquir eines de triatge basades en dades, tant a urgències com a les unitats de cures intensives. En aquest sentit, segons especifica Miralles, el seguiment de les constants de salut del pacient, a partir de diferents variables fisiològiques, com les mesures de temperatura i d’oxigen a sang, en combinació amb videoconferències i els serveis de missatgeria “faria possible evitar que els casos que no són greus, vagin a l’hospital”.

Amb el pacient ja diagnosticat, es poden realitzar accions de monitoratge remot per poder seguir la malaltia via qüestionaris i la presa de variables mitjançant dispositius mèdics senzills. També es poden implantar eines de col·laboració i de comunicació, que facin possible establir videoconferències, intercanviar missatges i coordinar accions entre els diferents professionals de la salut i el pacient.

Projectes capdavanters en telemedicina

Eurecat ha desenvolupat un nou sistema de telemonitoratge, denominat ekenku, que és òptim per al seguiment de les constants en casos de malalts crònics complexos o de pacients que requereixen aquesta atenció, com pot ser després d’episodis aguts o abans i després d’una intervenció. Ekenku fa possible prendre paràmetres clínics físics com la tensió, el pes, les pulsacions, els nivells de glucosa o la temperatura, així com respondre qüestionaris personalitzats i establir consultes virtuals des de casa o qualsevol ubicació mitjançant dispositius connectats a Internet.

Eurecat participa en diferents consorcis que desenvolupen eines de telemedicina, com el projecte Paprika, que té com a objectiu millorar els resultats en salut i la qualitat de vida dels pacients que s’han de sotmetre a una cirurgia, mitjançant un programa d’entrenament personalitzat i adaptat que permet amb el suport tecnològic una millor preparació de la intervenció, reduir  les complicacions postoperatòries i ajudar a millorar la recuperació posterior, a més de contribuir a disminuir el temps d’hospitalització i els costos associats a aquestes intervencions.

A nivell europeu, el centre tecnològic també ha pres part del desenvolupament de CONNECARE, una solució que es basa en la Medicina de les 4 pes (Participativa, Personalitzada, Predictiva i Preventiva), orientada a la promoció de la gestió integrada i predictiva de la salut al domicili del pacient. Dins del projecte, l’IRBLleida ha provat en 90 pacients de l’Hospital Universitari de Santa Maria una aplicació mòbil i accessible que inclou un sistema d’alertes automàtic que connecta els malalts amb els professionals de la salut i els cuidadors.

També participa en el projecte Live Incite, que ofereix una solució digital amb l’objectiu d’ajudar al pacient a deixar de fumar i a cessar la ingesta d’alcohol per tal d’afrontar cirurgies planificades de genoll i maluc. D’aquesta manera, també s’ajudarà als pacients a que millorin els seus hàbits de salut durant, abans i després de la intervenció quirúrgica. La innovació impulsada pel projecte permet realitzar intervencions i anàlisi individualitzats i personalitzats; seguir mètodes basats en evidència per al canvi de comportament i hàbits i aprofitar el potencial de la tecnologia i els formats digitals per maximitzar l’abast de les intervencions.

Juntament amb la Fundació Salut Empordà, Eurecat contribueix al projecte eVisió orientat a l’atenció integrada del pacient oftalmològic, mitjançant eines de diagnòstic remot que incideixen en una millor coordinació assistencial entre l’atenció primària i l’hospital.