El projecte europeu IMPETUS, coordinat pel centre tecnològic Eurecat, ha llançat una enquesta pública oberta a empreses, entitats locals, indústria, organitzacions i ciutadania, per fer-los partícips de la proposta i l’avaluació de solucions efectives per augmentar la capacitat del litoral català per adaptar-se als impactes del canvi climàtic.

Aquesta enquesta ofereix l’oportunitat de plantejar i de compartir idees per influir en el resultat de les solucions i accions d’adaptació i mitigació del clima que s’implementin, en la línia d’accelerar la resposta d’Europa al canvi climàtic.

En aquest projecte, Eurecat, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat de Girona (UdG), l’empresa Lobelia Earth i l’IUCN Centre of Mediterranean Cooperation lideren el treball per establir la transformació dels compromisos climàtics en accions en el cas concret de la costa catalana com a cas d’estudi.

Aquesta iniciativa té l’objectiu “d’acostar el projecte a la ciutadania, crear una xarxa de col·laboració i generar solucions per al futur i, per això, convidem qualsevol persona que tingui interès o coneixement sobre el canvi climàtic i els seus impactes locals a contribuir a posar en marxa aquest treball”, afirma el coordinador tècnic d’IMPETUS i investigador de la Unitat d’Intel·ligència Artificial Aplicada d’Eurecat, Aitor Corchero.

Punt d’accés vulnerable

La costa catalana és representativa d’una de les set regions biogeogràfiques d’Europa on es provaran i s’implementaran solucions innovadores que generin resiliència al canvi climàtic, juntament amb Letònia, Grècia, Itàlia, Alemanya, Noruega i els Països Baixos.

La costa catalana compta, en els seus 900 km, amb una àmplia diversitat de sistemes geogràfics i de biodiversitat que proporcionen diversos serveis ecosistèmics. Segons el director científic del Centre en Resiliència Climàtica i cap de la Línia de Canvi Climàtic d’Eurecat, Carles Ibáñez, el litoral català “és representatiu d’altres regions costaneres i de la Mediterrània i esdevé una zona vulnerable i al límit, ja que reuneix una forta urbanització, turisme, agricultura, infraestructures i indústries crítiques, és a dir, la coexistència de factors naturals i socials, activitats i interessos econòmics d’elevada rellevància”.

A més, “les prediccions climàtiques indiquen que s’agreujaran els problemes existents pel que fa a la disponibilitat d’aigua, la pèrdua de biodiversitat, les inundacions i la salinització dels aqüífers”, afegeix el director de la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls d’Eurecat, Xavier Martínez Lladó.

La participació, part de la solució del canvi climàtic

La participació en l’enquesta del cas del litoral català oferirà a la ciutadania, les empreses, la indústria, els mitjans de comunicació i els representants de la societat civil oportunitats de participar en diferents activitats amb equips de recerca multidisciplinaris i responsables de polítiques ambientals, amb l’objectiu d’establir un esforç cooperatiu més permanent a Catalunya.

Les solucions reeixides podrien influir en l’elaboració de polítiques locals i ser exemple per a altres territoris espanyols o europeus,  ajudar les comunitats a ser més resilients i adaptar-se als impactes del canvi climàtic.

Organitzacions locals, enfocament local

Eurecat coordina el projecte i lidera les activitats relacionades amb l’espai de demostració costaner, així com amb el desenvolupament de tecnologies digitals per crear estratègies òptimes d’adaptació al clima.

Per la seva banda, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic del DACC participa en el desenvolupament d’activitats, aportant experiència en l’avaluació de polítiques i contribuint a un diàleg efectiu i permanent, tant a nivell local com supramunicipal.

Pel que fa a les universitats, la URV se centra en accions innovadores relacionades amb solucions socioeconòmiques per al turisme sostenible i la UdG lidera el treball de conservació, restauració i recuperació d’espais dunars i participa en la governança del projecte.

Lobelia Earth, que és una empresa amb seu a Barcelona especialitzada en tecnologia de satèl·lit, intel·ligència computacional i visualització de dades per a l’acció climàtica, avalua i analitza els riscos climàtics i extreu informació de les dades de satèl·lit sobre l’aire, el sòl, l’aigua i els recursos marins.

Finalment,  l’IUCN Centre of Mediterranean Cooperation, situat a Màlaga, s’encarrega d’avaluar què passarà amb la biodiversitat dels ecosistemes litorals, en zones vulnerables de la costa catalana davant d’un escenari de canvi climàtic.

Convertir els compromisos climàtics en acció

Finançat pel programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en la convocatòria Green Deal, IMPETUS té l’objectiu de convertir els compromisos climàtics en accions tangibles i urgents per protegir les comunitats i el planeta. El consorci del projecte està format per 32 organitzacions de nou països europeus.

El programa de quatre anys forma part d’un conjunt més ampli de projectes que donen suport a les ambicions de la Unió Europea d’esdevenir el primer continent climàticament neutre del món l’any 2050. IMPETUS treballa en estreta col·laboració amb els projectes germans de canvi climàtic REGILIENCE, ARSINOE i TransformAr.