El desenvolupament de nous materials metàl·lics d’alta resistència en forma de xapa comporta l’aparició de nous problemes de fractures, tant durant el conformat com durant el seu comportament en servei com per exemple en situacions d’impacte. Millorar la predicció d’aquests problemes relacionats amb l’aparició d’esquerdes, és el principal objectiu d’una nova metodologia desenvolupada per Eurecat.

Aquest nou mètode permet a les empreses disposar d’un nou indicador que les ajudarà a determinar quines xapes metàl·liques d’alta resistència tenen un millor comportament a fractura. Es tracta d’una solució que es pot implementar de manera senzilla en les instal·lacions del client, ja que per al seu ús només es requereix un dispositiu ideat per Eurecat que es pot adaptar a qualsevol màquina d’assajos universal.

Una recerca de més de 10 anys

La metodologia és el resultat de més de 10 anys de recerca aplicada en l’estudi del comportament a fractura d’aliatges metàl·lics i en el desenvolupament d’assaigs específics per reproduir el comportament en servei.

El procediment consta de 3 fases:

  • Fase 1 – Preparació de provetes: Mitjançant un simple procés de cisalla s’introdueixen en les provetes unes entalles de radi afilat.
  • Fase 2 – Assaig de tracció de les provetes: Les provetes entallades, amb diferents longituds de lligament (longitud entre les dues entalles), s’estiren fins a la fractura en una màquina de tracció universal.
  • Fase 3 – Obtenció del valor de tenacitat del material: Una vegada obtinguts els valors d’energia pels diferents lligaments ( a partir de la corba càrrega -desplaçament) i mitjançant un conjunt de tractaments estadístics, s’obté el valor de tenacitat del material

Sectors a qui es dirigeix

El nou mètode de control de qualitat pot ajudar a les empreses que treballen amb conformat de xapes metàl·liques d’alta resistència com el sector de l’automoció en tota la seva cadena de producció (fabricants de matèries primes com l’acer, aliatges), fabricants de components i dels vehicles.

També suposa un gran avantatge competitiu per indústries relacionades amb la conformació de xapa metàl·lica com els fabricants d’ electrodomèstics, que disposaran d’un nou indicador per seleccionar els millors materials.

Vols provar aquesta nova metodologia a la teva empresa? Contacta’ns david.frometa@eurecat.org