Les universitats catalanes i centres de recerca i tecnològics, entre els quals hi ha Eurecat, han acordat crear un clúster de formació en tecnologia microelectrònica i nanoelectrònica, així com en altres disciplines cientificotecnològiques complementàries, perquè doni resposta a les necessitats de la indústria dels semiconductors.

En el marc del clúster s’impartiran cicles formatius, cursos de formació continuada i de reciclatge, postgraus i un màster conjunt entre les diferents entitats integrants. Així mateix, es coordinarà la realització de doctorats industrials. La iniciativa s’emmarca en la decisió de donar suport a Catalunya com a seu de la indústria de semiconductors i microxips.

Universitats i centres de recerca i tecnologia participen, juntament amb les cambres de comerç de Barcelona i Girona, en la promoció de Catalunya com a seu d’una de les fàbriques de semiconductors que es construiran a la Unió Europea, en què la indústria dels microxips és un sector decisiu i de gran potencial. De fet, un dels projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica (PERTE) impulsats pel Govern espanyol serà de l’àmbit dels microxips i semiconductors i rebrà una inversió pública de més d’11.000 milions d’euros provinents dels fons Next Generation EU.

Participen en l’acord per a la creació d’aquest clúster la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, l’Institut de Microelectrònica de Barcelona del CSIC i el centre tecnològic Eurecat.