El centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio) ha creat un projecte audiovisual de mapatge que posa de relleu la importància que va tenir l’extensió del conreu de la vinya a Sant Cugat per al ViLab, un nou espai d’experimentació, innovació i formació relacionat amb el vi que ha estat creat per l’Ajuntament de la localitat per posar en valor la tradició vitivinícola del municipi.

El ViLab es troba situat com a espai annex al Celler Modernista de Sant Cugat, emblema indiscutible del Sant Cugat vitivinícola i que, a la vegada, és una de les subseus del Museu de Sant Cugat. Es tracta d’un espai polivalent i diàfan que, a part d’organitzar un programa permanent d’activitats, es pot adaptar per acollir conferències, tastos de vins, presentacions, maridatges artístics o tallers de caire més sensorial.

En paraules de l’alcaldessa de Sant Cugat, el ViLab és “un projecte d’innovació cultural, que pretén posar en valor el llegat vitivinícola de Sant Cugat, des d’una perspectiva moderna i basada en l’experiència directa”.

Dins aquest nou espai, pensat com a lloc de trobada i activitat, l’equip de cultura i turisme del Departament de Consultoria d’Eurecat ha treballat en col·laboració amb el Carles Marco, del Taller de Maquetes de l’ETSAV, DedadoStudio i Codi-AV en un projecte audiovisual de mapatge sobre la maqueta volumètrica del centre històric de Sant Cugat. La instal·lació és un espectacle visual que vol incidir en la rellevància que l’extensió del conreu de la vinya va tenir a la població al llarg de tot el segle XIX i fins a la creació del Celler el 1921, del que és complement en la visita guiada.

Segons explica la coordinadora del projecte a Eurecat, Ana Requejo, la feina es va centrar en “l’adaptació de la història centenària de Sant Cugat respecte a la producció vitivinícola en un format i un disseny fàcil d’entendre per a qualsevol tipus de públic. Vam seleccionar el moment més àlgid d’extensió i producció de vinya de la població per mostrar quan significatius van ser els camps de vinyes al municipi i com va condicionar el seu creixement. I vam voler mostrar-ho territorialment en una maqueta del centre de la població per veure com en poc temps va passar de ser una petita vila agrícola a una gran ciutat de serveis”.

D’acord amb el director de Consultoria d’Eurecat, Roger Font, el ViLab és “un espai de foment de la innovació oberta que acosta el patrimoni i la cultura vitivinícola a la ciutadania”. Des del Departament de Consultoria, remarca, “hem treballat per reforçar l’oferta del ViLab amb noves tecnologies audiovisuals inspiradores que permetin al centre potenciar l’experimentació i la innovació al territori”.

El centre obrirà les seves portes, com a complement al Celler Modernista, cada diumenge i festiu, d’11 a 13.30h. A banda de la programació específica, el Vilab oferirà cada tercer diumenge de mes a les 12h una visita combinada al centre i al Celler Modernista.

El projecte del ViLab ha comptat també amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’Institut Català del Vi, la Fundació Alícia, el Vinseum i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, entre altres institucions.

Un espai de recerca i de transferència de coneixement

El ViLab és un projecte basat i pensat per promoure diferents valors:

Recerca: és un dels objectius que defineixen fortament aquest projecte. Per fer-ho l’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb la UAB, que contribuirà a crear coneixement per tal de transferir-lo a la ciutadania.

Experiència: el ViLab és un espai eminentment sensorial, amb propostes que conviden a l’experiència directa.

Comunitat i empresa:  com a eix vertebrador de la cultura i el comerç del vi, el ViLab teixirà complicitats amb associacions, emprenedors, xarxa empresarial i productors vitivinícoles actuals. L’objectiu és que el ViLab no només es nodreixi del coneixement i el llegat heretats del passat, sinó que esdevingui també una plataforma per donar a conèixer les iniciatives actuals entorn al món del vi.

Tradició: el ViLab pretén recuperar i donar a conèixer el patrimoni vitivinícola i la cultura vinculades al Sant Cugat del vi i, per extensió, al Sant Cugat agrícola. En aquest sentit s’està treballant per tal de  recuperar fites emblemàtiques com podria ser la Fira de les Portadores.

Formació: amb un programa pedagògic propi, el ViLab pretén ser un nou recurs per a l’àmbit de l’educació amb l’objectiu de transmetre continguts partint de l’experimentació sensorial directa. En aquest sentit s’aposta per la nova pedagogia coneguda com a Educació 360º, que entén l’educació com un valor que va més enllà de l’àmbit formal escolar i implica famílies, comunitat i entorn. És per això que s’està treballant el projecte educatiu “Vi Viu”, perquè els infants realitzin un aprenentatge mitjançant la realització d’activitats (filosofia del “learning by doing”).

VI VIU, un espai multisensorial per a famílies i escoles: és un espai del ViLab dirigit a infants d’entre 0 a 6 anys. Es tracta d’un espai sensorial perquè els més menuts puguin experimentar, observar, sentir, tocar, el Sant Cugat vinculat al món de la pagesia. Els objectius principals d’aquest projecte són que els infants arribin a conèixer el Sant Cugat rural i vitivinícola; ampliar el vocabulari en relació a la vinya i el món rural a través del moviment, del joc i la paraula; desenvolupar els sentits a través de materials naturals; aprendre a experimentar i observar; i aprendre a fer-se preguntes relacionades amb la vinya i el món rural. L’entrada serà gratuïta i funcionarà cada quart diumenge de mes (a partir del 24 de febrer) d’11 a 13.30h.