Modelització i simulació

//Modelització i simulació
Modelització i simulació2019-01-02T14:55:12+00:00

Modelització i Simulació

La Unitat de Modelització i Simulació d’Eurecat dissenya i optimitza materials, components i processos mitjançant simulació numèrica FEM aplicada als camps de la mecànica, la transferència de calor, la dinàmica de fluids i l’electromagnetisme.

Experiència

Llarga experiència en la modelització i la simulació numèrica del comportament a deformació plàstica de materials metàl·lics, en fred i en calent, que permet analitzar amb detall processos com ara l’estampació en fred i a alta temperatura de xapa metàl·lica, forja, laminació, embotició, etc., incorporant a la simulació l’aspecte microestructural del material.

Serveis

Processos de conformat Eurecat

Processos de conformat

 • Conformat en fred. Doblat, tall, embotició, estampació.

 • Conformat en calent.Optimització tèrmica de matrius, predicció microestructural, anàlisi de defectes de conformat.

 • Fosa. Colada contínua, colada convencional.

 • Pulvimetal·lúrgia. Atomització, ompliment de motllos, compactació.

 • Unions. Soldadura per fusió, adhesius.

Processos termodinàmics Eurecat

Processos termodinàmics

 • Tractaments tèrmics. Contorns de temperatura durant tractaments, predicció microestructural, distorsions tèrmiques i tensions termomecàniques.

 • Reaccions químiques. Anàlisi de processos amb mescles de components i reaccions de combustió.

 • Intercanvi de calor. Anàlisi de processos de transferència per radiació, conducció i convecció, anàlisi fluidodinàmica.

Processos fluido dinàmics Eurecat

Processos fluidodinàmics

 • Transport de partícules. Anàlisi de trajectòries de partícules sòlides i líquides sotmeses a sol·licitacions fluidodinàmiques.

 • Interacció fluid-estructura. Anàlisi de processos aerodinàmics i hidrodinàmics acoblats al camp mecànic.

Anàlisi i optimització Eurecat

Anàlisi i optimització

 • Sistemes mecànics. Avaluació estructural, determinació de modes propis, comportament a fatiga.

 • Sistemes fluidodinàmics. Avaluació de components aerodinàmics, turbomàquines i transferència de calor.

 • Sistemes electromagnètics. Escalfament per inducció i efecte Joule, anàlisi d’esforços deguts a forces EM, anàlisi DC i AC.

 • Modelització de materials. Caracterització de materials metàl·lics, plàstics i ceràmics, elaboració de models de comportament mecànic per a diferents temperatures i velocitats de deformació.

Sectors més representatius

Projectes més rellevants

Hermes eurecat
efisembra eurecat
HARDTRIM Eurecat CTM

Actualitat

La Fundació CTM i Eurecat culminen la seva fusió

El Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya ha procedit a inscriure, amb data d’11 de desembre, la fusió de la Fundació CTM, amb seu a Manresa, amb Eurecat, una operació aprovada el passat 28 de setembre per part d’ambdós patronats i que reforça el seu posicionament com un dels centres [...]

 • eurecat manresa

Aprovada la fusió de la Fundació CTM amb Eurecat

Els patronats del centre tecnològic Eurecat i de la Fundació CTM (membres de Tecnio) han aprovat avui la fusió del CTM amb Eurecat, una operació que situarà Manresa com el centre neuràlgic de les competències tecnològiques de sostenibilitat, de materials metàl·lics i modelització i simulació de processos d’Eurecat i que [...]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!