Productes, materials, tecnologies i sistemes digitals innovadors per a les urbes i la indústria del s.XXI

Eurecat, a l’avantguarda dels avenços científic-tecnològics per fer front a les necessitats de present i als reptes del futur

Eurecat, vinculada al desenvolupament sostenible de les ciutats, realitza recerca i desenvolupament en models de gestió tècnica i econòmica de micro-xarxes, en sistemes de captació i optimització del consum energètic de les llars i les oficines, i en tecnologies que contribueixen a la seva integració en diferents entorns.

En l'àmbit de la gestió de l'aigua, Eurecat ha desenvolupat plataformes orientades a

les autoritats públiques relacionades amb la gestió de l'aigua, companyies d'aigua, enginyeries i consultores del sector i empreses TI amb solucions especialitzades.