La pandèmia de la COVID-19 ha accelerat en pocs mesos canvis que s’esperaven en un lustre, dibuixant un entorn en el qual el teixit productiu necessita apuntalar unes noves bases que sostinguin un creixement basat en la generació de valor afegit i en la preservació del planeta. La innovació tecnològica és un dels eixos que ha de contribuir decisivament a aquest objectiu i a la recuperació de l’activitat econòmica i empresarial. Per aconseguir-ho, les empreses necessiten avançar cap al futur amb més potència que mai en aspectes claus, com són la digitalització, la implantació de la indústria 4.0 i l’economia circular.

Aquest plantejament es fonamenta en la tecnologia com a palanca indispensable per a la innovació i en la seva traducció en nous productes, serveis o processos amb alt impacte per a les empreses, en termes d’impuls de l’augment de la facturació, de la capacitat d’ampliar quota de mercat o d’internacionalitzar-se, entre altres objectius.

Enfocar-nos cap a una innovació d’impacte suposa també l’establiment d’una interrelació amb els clients, els proveïdors i tota la cadena de valor, dins d’un ecosistema que exigeix immediatesa i velocitat. Innovar requereix també d’una bona gestió de tots els indicadors, de les dades i dels recursos disponibles, així com de la realització del màxim de proves per reduir el grau d’incertesa que comporta.

Es tracta d’un procés que també significa abordar conceptes integrals, que abastin totes les fases que suposa generar o millorar un servei o desenvolupar un producte més avançant des de la idea fins a la industrialització, una dinàmica que avui en dia no s’entén sense la hibridació tecnològica. Quan una empresa innova s’obre la porta a noves complicitats, rendiments i oportunitats, entre les quals destaquen les vinculades a la generació d’ocupació de qualitat, una perspectiva que és fonamental des del punt de vista d’aprofitar tot el talent que tenim.

Però, sobre tot, innovar implica reflexionar i explorar noves idees per poder donar respostes veritablement útils als nous desafiaments que ens hem trobat aquest 2020 en gairebé tots els sectors d’activitat. Des d’Eurecat, estem compromesos amb aquesta visió, amb la convicció que treballant junts podem generar propostes de valor i avançar cap a la prosperitat i el benestar que tots volem recuperar per a l’any que estem a punt d’encetar.

Xavier Torra
President d’Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya