L’esferoidització amb plasma de microones és un sistema per a la recuperació, reutilització i revalorització de material en pols no útil procedent de la indústria. En el marc del Projecte de Recuperació i revalorització de matèries primeres crítiques (CRMs, per les seves sigles en anglès), el centre tecnològic Eurecat treballa per aportar aquesta tecnologia a les empreses i contribuir a millorar els processos industrials i el rendiment de les matèries primeres utilitzades.

L’investigador d’Advanced Manufacturing Systems d’Eurecat, Alberto Ruíz, explica que aquesta tècnica “combina les altes capacitats del plasma (el quart estat de la matèria) i el baix consum energètic de les microones”. “Ens permet generar una flama d’elevat poder calorífic i certes capacitats químic-iòniques”, afegeix Ruíz, que també destaca que el procés no genera cap altre residu, ja que els consumibles son reciclables i els gasos normalment són inerts, i no es genera cap subproducte gasós.

Amb aquest procés, el material en pols es converteix en material esfèric cosa que pretén millorar o conservar les característiques mecàniques de les peces. “Les partícules sòlides acaben sent esferes perfectes aptes per al seu ús a la pulvimetal·lúrgia, inclosa la fabricació additiva”, explica Alberto Ruiz. La tecnologia es pot aplicar al sinteritzat, projecció tèrmica, construcció additiva, Metal Injection Molding, entre altres.

Aquesta tecnologia diferencial d’Eurecat va dirigida a les empreses que vulguin millorar els seus processos; augmentar el rendiment de les matèries primeres utilitzades; encetar una nova línia de negoci basada en l’economia circular; i a totes aquelles empreses que treballin amb material en pols. “S’ha tingut en compte la reducció de despeses en el seu ús, i també dels recanvis i consumibles. Creiem que aquesta es una bona diferència respecte a sistemes similars”, destaca Alberto Ruiz, i puntualitza que és una solució que “es troba en constant evolució”.

En un futur, es construirà una planta pilot per poder escalar el procés i evolucionar l’estat actual de la tecnologia de laboratori avançat cap a un estadi més proper a la indústria.