El Departament de Salut finançarà amb 4 milions d’euros un total de 19 projectes de recerca i innovació per a la prevenció i tractament de la malaltia COVID-19, entre els quals hi ha el projecte “Biomarcadors pronòstics circulatoris i cel·lulars per a la progressió de COVID-19 en pacients amb infecció per SARS-CoV-2 mitjançant ciència multi òmica (CovidOMIC)”, en el qual participa el Centre de Ciències Òmiques (COS), una unitat d’R+D+i mixta formada per professionals d’Eurecat i de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

El projecte, que està liderat pel professor Francesc Vidal Marsal, de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (HJ23), l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), té com a objectiu fer un estudi massiu de característiques sanguínies de persones amb COVID-19 per trobar biomarcadors pronòstics de la malaltia.

En concret, el projecte vol millorar el coneixement de la immunopatologia de la infecció greu per SARS-CoV-2 i la resposta immune del pacient, trobar biomarcadors pronòstics precoços de la infecció per SARS-CoV-2 que permetin predir la severitat de la COVID-19, i estudiar potencials dianes terapèutiques per millorar la resposta immune del pacient a la infecció.

Per fer-ho, els investigadors han dissenyat un enfocament multi-òmic (anàlisis proteòmiques, metabolòmiques i lipidòmiques) de mostres de sang i cèl·lules específiques implicades estretament en la infecció vírica (glòbuls blancs) de pacients i professionals sanitaris amb COVID-19. L’estudi es farà sobre un nombre obert de persones que tinguin un resultat positiu per a SARS-CoV-2 diagnosticades a l’HJ23. S’establiran conjunts de pacients amb infecció per SARS-CoV-2 en dos estadis clínics diferents: durant la resposta en fase aguda (base) i després de 4 setmanes d’evolució, per poder observar-ne les diferències.

En el marc de la convocatòria del Departament de Salut, els 19 projectes de recerca i innovació per a la prevenció i tractament de la malaltia COVID-19 han estat seleccionats d’entre investigadors i investigadores dels diferents centres de recerca sanitària compromesos amb l’aliança IRISCAT (Instituts de Recerca i Innovació en Salut de Catalunya).

Els projectes que han rebut finançament inclouen noves teràpies, teràpies d’anticossos i plasma, assaigs clínics amb noves combinacions i usos de medicaments ja comercialitzats, i assaigs clínics amb fàrmacs en investigació per a altres indicacions); vacunes i tractaments preventius; estudis genètics i estudis predictius (identificació de factors de virulència i biomarcadors de pronòstic, i projectes per estudiar la resposta immune poblacional i predicció de complicacions.