L’empresa Genocosmetics Lab i el Centre for Omic Sciences (COS), una unitat mixta de titularitat de la Universitat Rovira i Virgili gestionada pel centre tecnològic Eurecat, estudiaran la microbiota facial, mitjançant la tècnica de seqüenciació massiva, amb la finalitat d’aportar una major informació per a la creació de cosmètica personalitzada que no tingui en compte només la dotació genètica de l’individu, sinó també l’estat de la pell a través de la valoració de la flora cutània, per tal de garantir l’eficàcia del producte cosmètic.

La microbiota facial o flora cutània és el conjunt de microorganismes que habiten a la capa més superficial de la pell i actuen com a barrera protectora de la mateixa. Aquest conjunt de microorganismes constitueix un patró diferent en cada individu.

En concret, Genocosmetics Lab i Eurecat (membre de Tecnio) estan desenvolupant els primers tests comercials que busquen la relació entre la base genètica de cada individu, obtinguda mitjançant panells de genotipat, amb diferents característiques modulables, per exemple la microbiota facial o el perfil metabòlic, per a la creació de productes personalitzats en el camp de la nutrició i la cosmètica, amb l’objectiu d’aportar als consumidors i professionals mecanismes per mesurar la seva efectivitat, en el marc del projecte YB-METAGENCODE.

En el cas de les dietes personalitzades, Eurecat analitzarà el perfil metabolòmic en orina, és a dir, el conjunt d’elements químics que resulten de l’activitat metabòlica, per al seguiment d’un pla dietètic ideat a partir de la base genètica de cada individu. Aquestes determinacions, realitzades mitjançant la tecnologia de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN), aportaran informació útil i individualitzada de resposta a la dieta.

Aquestes noves mesures seran utilitzades per l’empresa Genocosmetics Lab com a marcadors de seguiment i eficàcia que traslladarà als consumidors. A partir dels resultats obtinguts dels metabòlits en orina i de microbiota facial, es decidirà la seva idoneïtat com a variables que aportin informació per al disseny personalitzat del producte.

Dins del projecte, el centre tecnològic desenvoluparà i validarà el mecanisme de genotipat emprant la tecnologia emergent Multi-Analyte Profiling (xMAP) com a metodologia innovadora que permet analitzar alhora múltiples variants de canvis d’un sol nucleòtid (SNP, de l’anglès Single Nucleotide Polymorphism), sense necessitat d’acumular diferents mostres per a cada anàlisi, per tal de proporcionar al consumidor una resposta ràpida a la generació dels productes creats a la seva mida.

El projecte YB-METAGENCODE, de l’anglès Your Beauty metabolòmica and Genomic Code, “permetrà oferir al consumidor una reducció en el temps d’espera, un augment de la personalització i un mecanisme de seguiment i eficàcia que li proporcionarà una major satisfacció e0n relació al producte”, segons afirma la directora de la Unitat de Ciències Òmiques d’Eurecat, Núria Canela.

El projecte està finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i per la Unió Europea, en el marc de la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, dins del Pla Estatal d’investigació Científica i Tècnica i d’innovació 2013-2016, amb l’objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.