El centre tecnològic Eurecat desenvolupa un projecte d’investigació per a la remediació de sòls contaminats amb hidrocarburs mitjançant una tecnologia de micorremediació que utilitza fongs i que té un cost ambiental menor que les tècniques convencionals.

En el marc del projecte, finançat pel programa Torres Quevedo, “es determinen els paràmetres, com la textura del sòl, els nutrients o els microorganismes que controlen la degradació dels hidrocarburs mitjançant fongs amb assajos al laboratori i, posteriorment, a escala de pilot”, explica la investigadora de la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls d’Eurecat Lídia Fernández.

Actualment, la majoria de sòls contaminats amb hidrocarburs “van a parar a l’abocador o se sotmeten a tractaments energèticament molt costosos que desproveeixen el sòl de les seves capacitats funcionals”. La remediació amb bacteris també es duu a terme, però aquesta tècnica “requereix llargs períodes d’operació i no és efectiva per als hidrocarburs de cadena més llarga”, detalla el director de la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls d’Eurecat, Xavier Martínez.

A partir dels resultats del projecte es confeccionarà també una guia d’implementació de la tècnica de micorremediació amb l’objectiu d’orientar les empreses i organismes implicats a l’hora d’aplicar aquest tipus de tractament.