El centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio) assajarà l’ús de drons per a la supervisió de vinyes, dins del Digital Innovation Hub AgROBOfood, una nova xarxa europea orientada a compartir coneixement, infraestructures i bones pràctiques amb la finalitat d’impulsar l’adopció efectiva de tecnologies robòtiques en el sector agroalimentari, per tal d’augmentar la seva productivitat i sostenibilitat.

Referent a això, Eurecat provarà un sistema per proporcionar informació processable procedent del monitoratge de cultius vitícoles amb drons, amb l’objectiu d’aconseguir una aplicació informàtica capaç de fusionar dades provinents de plataformes robòtiques aèries i terrestres i d’oferir al viticultor un sistema amigable per a la seva visualització i la gestió de la informació.

“La finalitat de la prova pilot és aconseguir que els viticultors puguin obtenir dades precises dels sistemes de monitoratge robòtic, que reverteixin en la productivitat de la seva activitat i que fomentin la implantació d’aquest tipus de solucions”, explica la directora de la Unitat de Robòtica i Automatització d’Eurecat, Pepa Sedó.

El centre tecnològic “s’encarregarà a més de definir, juntament amb els viticultors, les millors pràctiques per obtenir informació processable, que sigui rellevant per millorar la productivitat el cultiu”, especifica Sedó.

En paraules del director de la Unitat de Gestió de Sistemes Intel·ligents d’Eurecat, Gabriel Anzaldi, la xarxa de centres d’innovació digital promoguts pel projecte “permetrà accelerar la transformació digital i desplegar la Intel·ligència Artificial en el sector agroalimentari català, que representa més del 15 per cent del total del PIB industrial, especialment per contribuir a impulsar solucions més eficients i competitives en totes les activitats que abasta”.

Així mateix, Eurecat lidera la definició de la sostenibilitat de la xarxa de Digital Innovation Hubs, “amb la finalitat de definir un model de negoci que es pugui consolidar i seguir beneficiant a l’ecosistema de robòtica”, destaca la responsable del projecte per part del departament de Consultoria Tecnològica del centre, Laura Arribas.

En conjunt, AgROBOfood dedicarà 16 milions d’euros a connectar el món de la robòtica i l’agricultura, l’R+D i les empreses, mitjançant l’establiment d’una xarxa sostenible de centres d’innovació digital, amb l’objectiu de consolidar l’ecosistema actual, on les empreses trobin suport per a la seva digitalització, a nivell tècnic, humà i financer.

Amb aquest objectiu, portarà també a terme pilots per a la demostració de l’eficàcia de la robòtica en set grups regionals, que provaran, entre altres solucions, robots destinats a evitar que els operaris hagin de treballar a temperatures sota zero en sales de congelació, a garantir una correcta fertilització dels terrenys i a millorar el cultiu tradicional de l’oliva. També assajarà nous sistemes per collir la fruita automàticament, en el moment just de maduresa, tant al camp com a l’hivernacle.

Per aconseguir-ho, AgROBOfood treballarà en col·laboració amb la comunitat europea de robòtica, per incidir en les sinergies amb iniciatives com EU-Robotics, per maximitzar el retorn de les inversions europees en la transformació digital de l’agroalimentació.

Liderat per Wageningen Food & Biobased Research, participen en el consorci un total de 39 organitzacions i empreses especialitzades en innovació i robòtica, procedents de 17 països.