El centre tecnològic Eurecat i l’Ajuntament de Barcelona participen en el projecte transfronterer CORE (‘Competitive Retail / Comerç Competitiu’), una proposta que té com a horitzó l’any 2022 i que busca millorar la competitivitat dels petits comerços a través de la incorporació d’eines de digitalització. El projecte, amb 1,25 milions d’euros de pressupost, involucra ajuntaments, organitzacions empresarials de l’àmbit del comerç i establiments comercials com a forma d’arribar a 51.000 comerços (300.000 llocs de treball) de Catalunya, Navarra, Aragó i el País Basc, a Espanya, i als departaments de Pirineus Atlàntics i Alta Garona (França).

El mecanisme està basat en la cooperació entre el sector comercial minorista i centres d’R+D+i de tots dos costats de la frontera. Es tracta de generar un sistema d’assistència a la transformació digital que, partint d’un autodiagnòstic i mitjançant itineraris personalitzats, incorpori al sector del comerç eines de digitalització que millorin la competitivitat de les PIMES. Precisament, els dies 26 i 27 d’octubre ha tingut lloc una trobada online en la qual els 8 socis i 3 col·laboradors del projecte han treballat les plataformes de col·laboració, diagnòstic de maduresa digital i innovació que s’oferiran als comerços.

Com a línia complementària de treball, CORE persegueix sensibilitzar la societat sobre el pes específic del sector comercial i la important funció social, cultural i d’ordenació urbana que assumeix i la necessitat de mantenir la “biodiversitat comercial”.

A més, de cara a la futura selecció dels comerços participants, s’emprendrà una campanya de difusió dels continguts, requisits i objectius de CORE. Com a primer pas cap als destinataris del programa, Interreg-CORE enviarà periòdicament informació a través d’un newsletter via correu electrònic que servirà, així mateix, per dimensionar l’interès que susciti en el sector comercial. Els comerços i associacions interessades a rebre aquesta publicació i participar en el projecte poden donar-se d’alta a www.interreg-core.eu/.

‘Competitive Retail’ està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu de tots els projectes finançats a través de POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra.

Els socis del projecte són la Federació Mercantil de Gipuzkoa, AENKOMER, l’Ajuntament de Pamplona, ​​la Cambra de Comerç de Pau, la Cambra de Comerç de Toulouse, l’Ajuntament de Toulouse, el centre tecnològic Eurecat i l’Institut de Tecnologies Industrials Avançades dels Pirineus Atlàntics ESTIA. L’Ajuntament de Barcelona, ​​l’Associació de Comerciants del Centre Històric de Terol i l’Escola Superior de Comerç de Pau intervenen en qualitat de col·laboradors.

Cap al món digital en cinc passos

El treball de camp i disseny metodològic inicial, la fase actual, requereix una investigació sobre les solucions tecnològiques disponibles al mercat, la recopilació de bones pràctiques de transformació digital aplicades al comerç i l’organització de processos participatius (Laboratoris 4.0) amb comerciants i associacions per assegurar que les eines proposades s’adeqüen a la realitat del sector. A partir d’aquí i tenint les eines formatives, en un segon moment, es buscarà tenir una foto de la “maduresa digital”, desenvolupant una plataforma per al diagnòstic, de manera que es puguin dissenyar itineraris de transformació digital a la carta.

Establertes les àrees de millora de cada comerç participant, i havent determinat quines eines són les òptimes, es dissenyaran i impartiran sessions de formació i capacitació al personal tècnic de les entitats participants en el projecte i es realitzaran accions de captació i selecció dels comerços interessats en millorar la seva innovació i competitivitat a través de la digitalització de processos. El següent pas, identificat com a quarta fase, serà fer arribar als comerços les propostes concretes per a la seva transformació digital i oferir-los assistència perquè puguin anar implantant les solucions dissenyades. A partir d’aquí, i com a tancament del projecte CORE, es realitzarà un pla de comunicació per donar-lo a conèixer.