L’Àrea de Biotecnologia del centre tecnològic Eurecat participa en el Programa Orfeu de la Generalitat de Catalunya per a la detecció massiva de la Covid-19, mitjançant la tècnica de PCR, amb l’objectiu de complementar la capacitat del sistema de salut de disposar de tests diagnòstic del coronavirus, mitjançant el Centre de Ciències Òmiques (COS), una unitat d’R+D+i mixta formada per professionals d’Eurecat i de la Universitat Rovira i Virgili (URV), i la Unitat de Nutrició i Salut (UTNS), ambdós situats a Reus.

L’Àrea de Biotecnologia d’Eurecat té experiència contrastada en estudis de PCR (Reacció en Cadena de la Polimerasa) en temps real i compta amb l’equipament complet per a la detecció de la Covid-19, mitjançant la realització d’aquests tests diagnòstic, per a la prestació de serveis de “screening” del coronavirus SARS-CoV-2.

El COS constitueix un centre singular amb la tecnologia més puntera en metabolòmica, proteòmica, transcriptòmica i genòmica. Ofereix una gamma completa de serveis de recerca de biomarcadors en els diferents àmbits de la salut, alimentació i medi ambient, des del suport en el disseny de projectes fins a l’anàlisi i integració de les dades obtingudes en diferents tecnologies òmiques, i en estudis multiòmics i de biologia de sistemes. El COS forma part també de la Infraestructura Científico Tècnica Singular (ICTS), OmicsTech (www.omicstech.es). Aquesta infraestructura especialitzada en aplicacions de metodologies òmiques està formada pel Centre Nacional d’Anàlisis Genòmics (CNAG-CRG), la Unitat de Proteòmica CRG/UPF i el COS.

La UTNS proporciona serveis científics i tecnològics a la indústria alimentària i farmacèutica en el camp de la nutrició i la salut. L’activitat de recerca de la UTNS es divideix en tres grans línies de recerca: tecnologia d’aliments, assaigs clínics i estudis preclínics. En col·laboració amb el COS, la UTNS aplica les tecnologies d’òmiques per la detecció de nous biomarcadors i l’elucidació dels mecanismes d’acció de nutrients, ingredients, aliments i fàrmacs.

La Generalitat de Catalunya ha creat el programa Orfeu per impulsar la detecció massiva de la Covid-19, tant en la fase de confinament com en l’etapa de desconfinament progressiu, que s’haurà de dur a terme de manera coordinada i escalada. En una primera fase, permetrà realitzar 170.000 testos en un període de sis setmanes.

A més d’Eurecat, participen en el seu desplegament el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) i laboratoris universitaris, entre altres agents de coneixement.

Biomarcadors

L’Àrea de Biotecnologia d’Eurecat té una àmplia experiència en la combinació de dades òmiques (genòmica, transcriptòmica, proteòmica i metabolòmica) tant en biofluïds com en diferents teixits per oferir una visió global completa dels canvis metabòlics que ocorren en un sistema biològic. Les dades òmiques generades es poden usar per descobrir nous biomarcadors i per comprendre millor una patologia, i estudiar-ne els efectes esperats i inesperats de diferents teràpies, així com per generar noves hipòtesis. Els biomarcadors moleculars es poden utilitzar per a la predicció de malalties, l’estratificació de malalts i pel monitoratge de tractaments, a banda d’estudis sobre mecanismes d’acció i biodisponibilitats dels fàrmacs.

Bioinformàtica i Bioestadística

El Centre Tecnològic Eurecat aporta anàlisis de metodologies òmiques individuals, com la seqüenciació d’ADN i d’ARN, assemblatges de genoma, estudis epigenòmics, expressió gènica, quantificació de canvis en els proteomes, anàlisis de modificacions post-traduccionals, interacció proteïna-proteïna i identificació i quantificació de metabòlits, entre d’altres. També cal remarcar els estudis d’integració de dades multiòmiques, les anàlisis estadístiques, construcció de models predictius mitjançant Machine Learning, que faciliten estudis de mecanismes d’acció i establir noves hipòtesis de treball i trobar possibles dianes per compostos coneguts.