Eurecat gestionarà el CoE in Tourism Innovation, una iniciativa compartida entre els sectors públic i privat per afavorir la innovació, la sostenibilitat i la competitivitat de les destinacions i de les empreses mitjançant activitats d’investigació aplicada, d’innovació, de transferència del coneixement i de serveis d’intel·ligència competitiva. El centre d’excel·lència ha estat impulsat per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions catalanes i els ajuntaments de Barcelona i Vila-seca, i per empreses líders. La seva activitat s’adreça a tota la cadena de valor del sector turístic, tenint molt present el conjunt de la societat i els residents a les zones turístiques. Així ho explica en aquesta entrevista el gerent del CoE in Tourism Innovation, Ignacio de las Cuevas, que posa en relleu la importància de crear les bases sòlides d’un nou model turístic que sigui compatible, eficient, i sobretot, equitatiu.

Què és el CoE in Tourism Innovation?

El CoE in Tourism Innovation és un espai de treball col·laboratiu en el qual significades institucions públiques, empreses privades i organitzacions sectorials que engloben diversos subsectors de la cadena de valor turística es reuneixen per debatre temes relacionats amb la innovació, la sostenibilitat i la transformació digital en el sector turístic, per intercanviar informació i per detectar oportunitats, amb l’objectiu de definir conjuntament solucions als reptes de l’activitat i, alhora, afegir-hi valor fent-nos més resilients i competitius davant les noves tendències. Dit d’una altra manera, el CoE és un aliat clau per liderar el canvi impulsant la sostenibilitat, el talent, la gestió del coneixement i la tecnologia en l’àmbit turístic.

Qui participa en aquest centre d’excel·lència i a qui s’adreça la innovació que generarà?

El CoE s’adreça a tota la cadena de valor del sector turístic i a les empreses vinculades, sense oblidar el conjunt de la societat i els residents. En aquest sentit, el fet de poder reunir a la mateixa taula ens públics amb un col·lectiu d’empreses especialitzades en el sector del transport, de l’allotjament o de l’entreteniment, entre d’altres, és un factor que enriqueix indiscutiblement el debat sobre la transformació en el turisme i que permet analitzar una qüestió des d’una gran varietat de perspectives diferents i multidisciplinars. A més a més, l’estructura organitzativa del CoE preveu la creació d’un Consell Acadèmic. Aquest Consell estarà constituït per un grup reduït d’institucions acadèmiques que fan recerca i estudis en l’àmbit turístic i el seu rol serà molt útil a l’hora d’examinar tendències i fenòmens que es donen dins i fora de les nostres fronteres.

Podries anticipar els seus objectius i línies de treball prioritàries?

Una de les funcions principals del grup promotor és la definició dels objectius estratègics i prioritaris del CoE, així com l’elaboració del programa anual d’activitats.
Arran de les reunions de treball amb el grup promotor realitzades en el darrer trimestre de 2019, s’han recollit un gran nombre d’inputs que es recopilaran en el Pla d’Acció 2020, que encara està en procés d’elaboració. Aquestes accions les podem agrupar en dos grans blocs transversals i en dos espais de debat i acció. Per una banda, pel que fa als blocs transversals, hi ha la gestió de dades i les accions relacionades amb la innovació i la transformació digital. A banda, hi ha la creació d’un Think Tank i d’un Tourism Talent Hub on convergeixen les línies de treball relacionades amb la retenció de talent en turisme.

Quins són els principals reptes que afronta el sector?

Catalunya, com a una de les regions europees més dinàmiques a nivell turístic, amb esperit avantguardista i sobretot amb estratègies d’èxit consolidades, ha d’estar atenta als nous canvis, ha de vetllar per l’interès de la destinació en el seu sentit més ampli i ha de seguir apostant de manera decidida per la innovació, la sostenibilitat, el talent humà i per una oferta diversificada que sigui capaç d’atreure aquells segments de mercat de major interès per al nostre territori i la nostra societat. És precisament aquí on el CoE pot aportar el seu gra de sorra.

Com poden contribuir les noves tecnologies a la competitivitat i sostenibilitat de l’activitat turística?

En l’era i en la part del món que ens ha tocat viure, la manera en la qual s’ha desenvolupat i, posteriorment, estès l’ús de les tecnologies és un fet molt significatiu i, en certa manera, revolucionari. Això ens obliga a fer les coses de manera diferent. Curiosament, però, això no ens ha d’allunyar del component ‘humà i social’ que caracteritza l’activitat turística atès que, per a una gran majoria, el contacte amb altres persones de cultures diferents suposa un dels reclams principals per viatjar a llocs fora de la nostra zona de confort. Vull creure que la robòtica col·laborativa, la Intel·ligència Artificial, el Blockchain, el 5G i altres avenços digitals, que de ben segur s’implantaran d’aquí a poc, faran precisament que, no només augmenti el nivell de competitivitat entre les empreses proveïdores de serveis i productes turístics, sinó que el conjunt dels agents turístics sigui clau per a assolir entre tots els objectius de desenvolupament sostenible.

T’atreveixes a fer un pronòstic sobre les principals tendències per als propers 4-5 anys? Veurem molts canvis en el sector?

Trobo que en els propers anys es poden donar una sèrie d’esdeveniments que poden posar de manifest els punts més vulnerables del sector turístic i, si això passa, espero que el CoE serveixi de revulsiu per replantejar un model de gestió holístic i respectuós amb tots els elements que hi intervenen. Qüestions com el canvi climàtic, la creixent mobilitat, la concentració de turistes en determinades destinacions i atraccions o el debat sobre la interacció entre visitants i residents ja estan a l’ordre del dia. Segurament la ciberseguretat, el marc regulador i les qüestions ètiques tindran una presència encara més notòria. Tot plegat en un context en què caldrà crear unes bases sòlides d’un nou model turístic que sigui compatible, eficient i, sobretot, equitatiu. En definitiva, les noves exigències dels turistes i de les generacions que venen forçosament implicaran l’adaptació o, si no és possible, el naixement de nous productes turístics. En aquest sentit, és probable també que hi hagi un boom del turisme de desconnexió, relacionat amb el mindful travel, slow tourism, turisme wellness, turisme de voluntariat, el turisme gastronòmic, així com el turisme esportiu.

 

**CoE in Tourism Innovation: promovent la innovació, el talent, la sostenibilitat i la cooperació com a motors de canvi del sector.**

**El CoE in Tourism Innovation és configura com una iniciativa col·laborativa público-privada amb vocació internacional amb l’objectiu d’afavorir la competitivitat i la sostenibilitat de destinacions i empreses a través de l’impuls a la innovació mitjançant activitats d’investigació aplicada, transferència del coneixement i serveis d’intel·ligència competitiva.**