Entre els objectius que preveu el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima aprovat el març del 2021, destaquen per al 2030 assolir el 23% de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) respecte al 1990, el 42% de renovables sobre l’ús final de l’energia i un 39,5% de millora de l’eficiència energètica; així com una reducció del 90% en emissions de CO2 i un 100% d’electricitat verda per al 2050.

Es tracta d’una transformació per a la reducció de les emissions que afecten el canvi climàtic impossible de dur a terme sense un canvi també de la indústria química, que proveeix de materials tota la cadena de valor industrial, i per a la qual s’estan impulsant ajudes a la indústria i a la maduresa tecnològica.

Per fer possible el canvi, que requereix temps, cal unir múltiples tecnologies i tenir en compte que cap per si sola pot tenir un gran impacte. La magnitud de les infraestructures i la seva transformació necessària, a més de la modificació de totes les cadenes logístiques, és un procés lent i amb un impacte global.

En aquesta línia, s’han engegat els PERTEs d’hidrogen verd i el de descarbonització. Aquests marquen les línies a seguir i proporcionaran fons per permetre que les empreses abordin els riscos econòmics. A més, algunes empreses ja han iniciat projectes per a aquesta primera fase on s’invertirà en la producció d’hidrogen verd i es farà captura de CO2.

Pel que fa al PERTE corresponent a l’hidrogen verd, el Consell de Ministres va aprovar el projecte, dins dels fons de recuperació europea, per ordenar la cadena de valor de l’hidrogen verd per descarbonitzar l’economia espanyola.

Un impuls directament lligat al PERTE de CO2, que depèn de l’hidrogen verd per a la descarbonització energètica i per obtenir la primera matèria que permeti dur a terme els processos productius de materials descarbonitzats.

La investigació, el desenvolupament tecnològic i els ajuts per a la indústria, juntament amb la construcció de grans plantes són, doncs, elements clau per a l’acceleració de descarbonització i perquè el canvi sigui real.

Ricard Garcia Valls, director de la Unitat de Tecnologia Química d’Eurecat