Patricia Arcos és Directora del Centre d’Excel·lència per a la innovació a la Pime” d’Eurecat. En aquesta entrevista aprofundim sobre +PIME, el programa dirigit a fomentar la transformació digital de les empreses perquè siguin més competitives, i abordem els principals reptes amb què es troben les empreses a l’hora d’innovar.

Es calcula que només el 20% de les pimes catalanes innova de forma sistemàtica.

1- Què és +PIME?
+ PIME és una iniciativa d’ Eurecat que compta amb el suport de PIMEC, AMEC i AEIC i que té com a objectiu apropar la innovació tecnològica a les pimes catalanes.

+ PIME va sorgir com a resposta a la necessitat de moltes empreses de comptar amb un suport que faciliti els processos d’innovació de forma àgil, ràpida, senzilla. Es proposen solucions que a curt termini millorin els seus resultats.

2- Què ofereix el programa per incrementar la competitivitat?
+PIME té tres eixos d’actuació. En la primera fase, ajudem a les empreses a definir la seva estratègia d’innovació. Identifiquem noves oportunitats i definim els paràmetres d’actuació en projectes ja identificats.

A continuació, s’inicia la fase de desenvolupament de projectes.  Eurecat  ofereix un suport econòmic que pot arribar fins al 50% de la inversió amb una aportació màxima de 35.000€ per projecte i empresa per tal de poder-los implementar.

Finalment, +PIME contempla una formació específica i gratuïta en gestió de la innovació. Està dirigida a totes les empreses que participin en les fases anteriors i té com a objectiu que la innovació es converteixi en una constant que formi part de la cultura de l’empresa.

3- En concret, quines oportunitats s’analitzen en la primera fase? 
S’analitza l’entorn competitiu de l’empresa i s’identifiquen les seves competències i capacitats tecnològiques. També estudiem nous mercats potencials perquè puguin diversificar la seva activitat.

Tota aquesta informació en serveix de suport per elaborar l’estratègia d’innovació de l’empresa

4- Quin tipus de formació es requereix per implantar la cultura de la innovació en les empreses?
Creiem que és important potenciar la creativitat i la generació d’idees. En el cas de la formació del programa +PIME, també oferim coneixements per impulsar una cultura innovadora en una empresa o per saber com trobar les fonts de finançament  necessàries per innovar i impulsar nous projectes.

El mòdul formatiu compta amb 5 mòduls complets dirigits a formar un determinant perfil perquè es converteixi en un gestor de la innovació dins de la mateixa organització.

5- Quins requisits ha de complir una empresa que vulgui acollir-se a +PIME?

Per poder acollir-se al programa cal ser una empresa de fins a 250 treballadors que facturi fins a 50 milions d’euros. Tant el domicili fiscal i com l’activitat principal de l’empresa han d’estar a Catalunya. Si l’empresa està participada per una altra empresa, aquesta participació ha de ser inferior al 25% de l’accionariat de l’empresa.

6- Quina és la principal manca de les empreses a l’hora d’innovar?
La principal barrera és la dificultat a l’hora de definir la seva estratègia d’innovació. En aquest tipus de processos sempre hi ha molta incertesa associada al risc tecnològic i al retorn de la inversió.

D’altra banda, també ens trobem amb una manca de capacitació interna en innovació tecnològica, sovint derivada de la manca de temps. Per aquest motiu, +PIME s’enfoca a oferir un suport tant per definir el pla d’innovació, com per impulsar una cultura innovadora en tota la organització.

7- Quin és el paper d’un centre tecnològic en el procés d’innovació per pimes? 

La col·laboració amb un centre tecnològic accelera el procés d’innovació i ajuda a reduir els costos d’innovació de qualsevol empresa. A Eurecat comptem amb grans professionals especialitzats en la recerca aplicada en àmbits com la robòtica, la sostenibilitat, la ciberseguretat, l’analítica de dades o la impressió funcional i disposem d’una infraestructura en recerca molt potent. D’aquesta infraestructura i coneixement les empreses se’n poden beneficiar.

Transformem el coneixement en nous processos, productes i serveis de la mà de les empreses. Podem ser el departament d’innovació tecnològica i industrial de qualsevol empresa.

Més informació: +PIME