El projecte d’Eurecat de Recuperació i valorització de matèries primeres critiques (CRMs, per les seves sigles en anglès) desenvolupa nous processos d’hidrometal·lúrgia sostenible per treure el màxim valor de residus tecnològics i bateries

“Els CRMs són crítics perquè son importants econòmicament, i a la vegada tenen un alt risc de subministrament”, explica Albert Martínez, investigador de la Unitat de Residus, Energia i Impacte ambiental (WEEI). Aquests materials són molt presents en residus elèctrics i electrònics, residus de mineria, imants i bateries d’ió liti, i un dels punts estratègics de la unitat és trobar noves opcions per valoritzar-los.

Amb aquest objectiu, la Unitat ha testat i desenvolupat nous processos d’hidrometal·lúrgia sostenible, basats en l’ús de reactius i processos de menor impacte ambiental i amb un millor retorn econòmic.

“La hidrometal·lúrgia sostenible permet complir amb els objectius que marquen les noves legislacions europees i a la vegada dissenyar processos econòmics que no depenen de la industria d’escala per a ser rendibles per a l’empresa”, afirma Martínez.

Gràcies a estratègies d’hidrometal·lúrgia sostenible, Eurecat compleix amb els objectius marcats per la UE per a bateries de ió de liti, recuperant el 98% del liti, el 93% del manganés, 95% del níquel i el 91% del cobalt.

“Des de WEEI apostem en l’ús de la hidrometal·lúrgia sostenible com a model a aplicar a tot tipus de residus de forma que es pugui reduir l’impacte ambiental i econòmic del procés. Se seguirà aplicant, per tant, en nous projectes i s’oferirà a les empreses”, assegura Albert Martínez.

Les noves solucions d’hidrometal·lúrgia sostenible d’Eurecat van dirigides a empreses que generen subproducte o residu amb un possible contingut de CRM.