La participació és l’eix fonamental en el qual se sustenta el procés per a la renovació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) del Priorat i que culminarà amb la definició de l’estratègia i el nou pla d’acció que s’ha de desenvolupar els propers 5 anys (2021-2025). Dins del Pla de participació, coordinat pel centre tecnològic Eurecat, s’han celebrat més de trenta reunions i entrevistes amb agents de la comarca del Priorat públics i privats en format presencial i virtual, quan no ha estat possible degut a la COVID-19.

Durant les reunions mantingudes, s’ha posat en relleu la necessitat de desenvolupar una estratègia que tingui en compte la millora de la vinculació de productors i consumidors, la necessitat de reactivar l’activitat turística, la gestió i el control dels visitants, la regulació de l’activitat turística en els municipis, la gestió dels residus, l’acollida de visitants, la implementació de sistemes d’estalvi d’energia, la millora de la senyalització i l’acreditació de les empreses en la fase II de la CETS. Un dels objectius prioritaris en el nou període és el d’implicar més als ajuntaments de la comarca.

El Parc Natural de Montsant va ser acreditat amb la Carta Europea de Turisme Sostenible el desembre de 2016. La CETS és una iniciativa de la Federació Europarc, que té com a objectiu la millora de la gestió de les àrees protegides d’Europa a través de la cooperació, l’intercanvi d’idees i experiències i la capacitat d’influir en les polítiques de gestió. En el cas del Priorat, aquest compromís no només afecta l’espai natural protegit de la serra de Montsant, sinó també la seva àrea d’influència que, en el moment de l’acreditació, es va definir per al conjunt de la comarca.

La CETS s’ha plantejat com una forma de regular l’activitat turística al Priorat atenent a diverses necessitats sorgides del creixent interès turístic per la comarca i la necessitats d’utilitzar el turisme com un instrument de desenvolupament local encaminat a la millora de la vida dels seus habitants, a la millora de l’experiència turística i a la preservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics existents.

Aquest mes de desembre tindran lloc les darreres sessions amb les que es tancarà el procés iniciat amb la presentació del pla en el Fòrum Permanent de Turisme Sostenible, el passat 10 de març, en el que també es constituí el Grup Impulsor format per Montserrat Solà, tècnica del Parc Natural de Montsant; Jaume Salvat, tècnic del departament d’Innovació Turística d’Eurecat; Marta Camps, consellera de Turisme del Consell Comarcal del Priorat; Elisa Barceló, tècnica del mateix consell comarcal; Marta Domènech, en representació de Priorat Enoturisme, i Joan Vaqué, en representació de Prioritat.

En el procés del Pla de participació, s’han mantingut reunions amb agents del Priorat com PIMEC, Priorat Enoturisme, la DO Montsant, la DOQ Priorat, Fòrum Agrari, l’Associació Prioritat i el PEIN Serra de Llaberia, i amb allotjaments i empreses d’activitats participants al Fòrum de Turisme Sostenible. Així com s’han establert contactes amb diverses institucions com el Consell Comarcal del Priorat, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, els serveis territorials de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Agència Catalana de Patrimoni i el grup Leader del Camp.

D’altra banda, s’ha intensificat la implicació dels ajuntaments de la comarca a través d’una reunió presencial en la que es va presentar l’estudi d’afluència i freqüentació del Parc Natural celebrada el 10 de juliol, i dues en línia en les que cada consistori va compartir les accions que realitza i les que té planificades relacionades amb el turisme i la sostenibilitat.

Un cop finalitzat el procés de participació durant el mes de desembre, es prepararà i validarà l’Estratègia i el Pla d’accions 2021-2025 a través de la Taula i del Fòrum de Turisme Sostenible del Priorat, la qual s’ha de presentar a la Federació d’Europarc abans de l’1 de març de 2021.