AIRPOXY redueix els costos de producció i manteniment de les peces de materials compòsits del sector aeronàutic mitjançant la introducció d’una nova família de compòsits termostables que conserven tots els avantatges dels termostables convencionals, però que també poden re-processar-se, reparar-se i fins i tot reciclar-se.

Per aconseguir-ho, els socis del projecte desenvolupen i validen una família d’innovadores resines termostables recentment patentades per CIDETEC, coordinador del projecte, que preserven el seu alt rendiment, en termes d’impregnació de fibra fàcil i estabilitat, alhora que tenen noves propietats.

Durant el projecte, les resines termostables es portaran de la prova de concepte (TRL3) a la validació en l’entorn industrial (TRL5), a través de dos demostradors representatius de panells d’aeronaus. La nova tecnologia permetrà reduir un 35% el cost de fabricació de les peces de materials compostos reforçades amb fibra de carboni (CFRC), reduint el temps de processament d’hores a minuts, disminuir els costos de les peces de compòsits fins a un 50% i els costos actuals de MRO associats a la reparació o substitució de peces termostables reforçades amb fibra de carboni, fomentant la competitivitat i la sostenibilitat en el sector aeronàutic europeu.

La Unitat de Materials Compòsits d’Eurecat participa al projecte AIRPOXY optimitzant i adaptant el procés RTM (Resin Transfer Moulding) per a la fabricació de peces estructurals de materials compòsits utilitzant la innovadora resina 3R desenvolupada en el marc del projecte. A més, treballa activament definint i executant els assajos mecànics específics per al sector aeronàutic. Paral·lelament, lidera l’avaluació LCA, LCC i els efectes per a la salut humana.

AIRPOXY compta amb un consorci multidisciplinari de 11 socis de 6 països; CIDETEC com a inventor de la família de resines, l’Institut fuer Verbundwekstoffe com a proveïdors clau de tecnologia (termoconformat i soldadura), Eurecat com a expert en RTM, Coexpair com a expert en SQRTM, la Universitat de Ionnina amb la seva experiència en SHM, Altair Engineering France i el seu programari de simulació de processos, els fabricants de components d’avions Eirecomposites Teoranta, Ingeniería y Desarrollos en Composite i la Société Nationale de Construction Aerospatiale Sonaca, UNE, com a experts en estandardització, i la consultoria en el sector aeronàutic ARTTIC.

Dades generals

Projecte

AIRPOXY – Materials compostos termoformables, reparables, intel·ligents i adhesius basats en epoxi per aeroestructures.

Referència projecte

H2020-MG-2017-Two-Stages 769274

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea dins la convocatòria MG-1.3-2017 – Maintaining industrial leadership in aeronautics

Web del projecte 

www.airpoxy.eu 

European Comission Logo Horizon 2020