DEPLOYEMDS EURECAT

Cap a un espai europeu comú de dades de mobilitat (EMDS).

El projecte DeployEMDS representa un pas clau en l’estratègia de la Unió Europea cap a la creació d’un espai de dades comú, que faciliti l’accés, intercanvi i reutilització de dades al sector de la mobilitat.

A través de mecanismes de governança comuns, l’objectiu és connectar els proveïdors i els consumidors de dades mitjançant el desenvolupament de components estàndard i serveis compartits.

En línia amb l’estratègia europea de dades i l’estratègia de mobilitat sostenible i intel·ligent, DeployEMDS ajuda a desbloquejar el potencial de les dades per donar suport a una mobilitat urbana més sostenible i eficient.

El projecte impulsarà desplegaments a nou ciutats i regions, abordant més de 20 casos d’ús relacionats amb la gestió del trànsit, la formulació de polítiques basades en dades i la mobilitat multimodal que contribuiran activament al desenvolupament de serveis i aplicacions innovadores i a millorar les polítiques de transport local.

A Barcelona, es desplegaran dos casos d’ús iteratius, que serveixin com a pilots per a la infraestructura espacial de dades d’implementació de l’EMDS, amb l’objectiu de millorar l’estratègia de mobilitat regional.

Eurecat lidera, a través de la seva Unitat de Big Data & Data Science, el cas d’ús d’anàlisi de trànsit que considera l’efecte de les condicions meteorològiques en els patrons de tràfic i l’impacte del trànsit en la qualitat de l’aire, així com el desenvolupament d’un model de predicció de trànsit i de detecció d’incidències.

El consorci de DeployEMDS està format per 45 socis d’11 països europeus.

LOGO DEPLOYEMDS EURECAT

Dades generals

Projecte

DeployEMDS – Desplegament de l’Espai de Dades Europeu sobre Mobilitat

Referència del projecte

101123520

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Digital Europe Programme de la Unió Europea dins de la convocatòria DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-MOBILITY – Data space for mobility (deployment)

Web del projecte

www.deployemds.eu

ODS relacionats

DeployEMDS dona suport a la planificació i gestió de la mobilitat urbana sostenible i permet serveis i aplicacions innovadores fent que les dades estiguin disponibles i accessibles en un format llegible per màquina per als indicadors de mobilitat urbana sostenible de l’UE, com ara les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la congestió, la seguretat viària, els temps de desplaçament i la el repartiment modal d’acord amb la definició i la metodologia de l’UE.