ECORKWASTE EURECAT

Valorització dels residus generats per la indústria del suro, mitjançant el seu aprofitament per al tractament d’aigües residuals del sector del vi i la seva utilització com a combustible per generar electricitat, generant un pla integral per a la millora de la gestió dels residus de la industria surera, dins del marc de l’economia circular.

El projecte LIFE ECORKWASTE demostra l’eficàcia d’un aiguamoll artificial reblert amb grànuls de suro com a sistema de tractament d’aigües residuals de la indústria vitivinícola. Per a fer-ho, ha utilitzat el suro com a material adsorbent de contaminants orgànics i ha permès millorar la qualitat dels efluents residuals de les bodegues.

A més, també s’han utilitzat els residus de suro com a combustible en un procés tèrmic de gasificació. En aquest cas, a part de valoritzar la totalitat dels residus amb una mínima generació de cendres, s’ha aconseguit generar una font d’energia elèctrica i tèrmica neta amb potencial per ser utilitzada en la mateixa indústria del suro.

Durant el projecte, finalitzat a l’any 2019, s’ha instal·lat un aiguamoll artificial a les instal·lacions del grup Codorniu i una planta de gasificació a la seu d’Eurecat Manresa.

LIFE ECORKWASTE, liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha comptat amb la participació d’Eurecat, l’empresa TYPSA, l’Institut Català del Suro (ICSURO), el Clúster Vitivinícola Català INNOVI i Codorniu.

ECORKWASTE LOGO

Dades generals

Projecte

ECORKWASTE – Gestió integrada i sostenible dels residus generats en la indústria del suro

Referència del projecte

LIFE14 ENV/ES/000460

Programa i convocatòria

Projecte finançat per la Unió Europea en el marc del programa LIFE

Web del projecte 

http://www.ecorkwaste.eu/es/