EMISIONES EURECAT

Propostes de millora per a la producció de biocombustibles sòlids per augmentar-ne la qualitat i disminuir l’impacte de les seves emissions.

El projecte EMISSIONS genera coneixement de les emissions derivades de la combustió de pi blanc i sarment de vinya per poder donar recomanacions i qualitats de biocombustible sòlid que minimitzin l’impacte derivat de les emissions generades en el procés de combustió.

L’altre objectiu del projecte és establir quins mecanismes o processos productius innovadors haurien d’aplicar les empreses productores d’aquests biocombustibles.

D’una banda, el projecte genera dades de qualitat d’emissions de diferents compostos producte de la combustió d’estella en condicions controlades i parametritzades per a diferents condicions de combustió i característiques de combustible per a les espècies comercialitzades a Catalunya.

D’altra banda, EMISSIONS proposa nous processos productius d’estella que permetin reduir les emissions de compostos no desitjats.

El consorci està format per la cooperativa la Granada i l’empresa BOSCAT. Eurecat és el proveïdor de coneixement i hi participa a través de la seva Unitat de Residus, Energia i Impacte Mediambiental (WEEI). El projecte està coordinat pel Clúster Bioenergia Catalunya (CBC).

Dades generals

Projecte

EMISSIONS – Mecanismes i processos innovadors de producció de biocombustibles sòlids per a la reducció de les emissions de calderes de biomassa

Referència del projecte

56 XX 112 2021 5C

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022

ODS relacionats

7. Energia assequible i no contaminant

9. Indústria, innovació i infraestructura

12. Producció i consum responsables

13. Acció pel clima