GASIFICACIÓ EURECAT

Tractaments termoquímics dels subproductes dels sectors de la biomassa i agroalimentari per a incrementar-ne el valor afegit.

El projecte GASIFICACIÓ avalua la viabilitat de l’ús de subproductes dels sectors agroalimentari i de la biomassa, com a llots de depuradora, polpes de fruita i fins de biomassa, com a fonts d’energia renovables mitjançant el tractament amb processos termoquímics com la piròlisi o la gasificació.

El projecte té quatre objectius clau:

  • Determinar el potencial dels diferents subproductes per ser tractats mitjançant processos termoquímics i obtenir-ne energia renovable.
  • Investigar la robustesa del tractament en front l’estacionalitat de la producció dels subproductes i les mescles dels mateixos.
  • Reducció del consum de combustibles fòssils en les indústries del sector agroalimentari mitjançant l’ús de gas de síntesis o bio-oil.
  • Determinar la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de les tecnologies investigades en el projecte.

El consorci està format per les empresas Nufri i BOSCAT. Eurecat és el proveïdor de coneixement i hi participa a través de la seva Unitat de Residus, Energia i Impacte Mediambiental (WEEI). El projecte està coordinat pel Clúster Bioenergia Catalunya (CBC).

Dades generals

Projecte

GASIFICACIÓ – Tractaments termoquímics dels subproductes dels sectors de la biomassa i agroalimentari per a incrementar-ne el valor afegit

Referència del projecte

56 XX 033 2021 5C

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022

ODS relacionats

7. Energia assequible i no contaminant

9. Indústria, innovació i infraestructura

12. Producció i consum responsables

13. Acció pel clima