El projecte FAMPAI desenvolupa i fabrica, mitjançant processos avançats, materials en pols de caràcter metàl·lic, intermetàl·lic i ceràmic, d’estructura cristallina i amorfa, per aplicacions industrials. El projecte es focalitza en el del conformat de peces mitjançant pulvimetal·lúrgia i en el del tractament i funcionalització de superfícies mitjançant recobriments depositats per projecció.

El projecte FAMPAI ha de permetre fabricar i aplicar aquests materials en pols, buscant que Catalunya es converteixi en un referent a nivell internacional en la producció de pols d’alt valor afegit.

Eurecat ha participat en el projecte a través de les seves unitats tecnològiques de Nous Processos de Fabricació i de Modelització i Simulació. La unitat tècnica de Modelització i Simulació participa en el projecte desenvolupant noves tècniques de fabricació de pols metàl·lica, mentre que la unitat de Nous Processos de Fabricació desenvolupa tecnologies d’esferoidització de partícules de pols ceràmica. Les millores introduïdes en els mètodes de fabricació i processament d’aquesta pols busquen millorar l’estat actual de la tècnica per obrir nous camins i nous mercats.

FAMPAI és un projecte de la Comunitat Indústries del Futur (IdF) de RIS3CAT coordinat per Eurecat i amb la participació del grup AMES, TMCOMAS, Gutmar i el Centre de Projecció Tèrmica (CPT). L’objectiu de la Comunitat és consolidar un pol d’innovació líder en fabricació eficient i sostenible a Catalunya, mitjançant el desplegament d’una xarxa de capacitats i plantes pilot que han de servir per agilitzar i consolidar la cadena de valor de la R+D+i industrial.

Dades generals

Projecte

FAMPAI – Fabricació avançada de materials en pols per aplicacions industrials

Referència projecte

Projecte de R+D de la Comunitat RIS3CAT d’Indústries del Futur

COMRDI16-1-0020

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Accio