Desenvolupament i demostració de nous elements d’unió i fixació capaços de suportar altes tensions aplicades en condicions ambientals agressives típiques dels grans aerogeneradors en ambient marí.

El projecte HELIX té com a objectiu proporcionar elements de fixació de més baix cost (fins a un 20% de reducció), d’alta resistència a la corrosió (un mínim de 25 anys de servei), d’acer d’alta resistència (graus 10,9 i 12,9) i de gran diàmetre (≥ M64) a la indústria eòlica marina per permetre l’augment de mida dels aerogeneradors marins i així augmentar la seva productivitat.

El projecte HELIX utilitzarà tècniques de caracterització avançada i tradicionals, tant en condicions atmosfèriques com d’immersió, per avançar en el coneixement de l’absorció d’hidrogen en acers d’alta resistència sota protecció catòdica i en condicions atmosfèriques.

Aquest coneixement no només permetrà adaptar la microestructura dels acers i recobriment per aconseguir una excel·lent capacitat de protecció contra la corrosió i un baix risc de fragilització per hidrogen, sinó que també influirà en la normativa i la pràctica del sector eòlic marí.

El projecte HELIX també identificarà els mecanismes d’absorció i desorció d’hidrogen dels acers optimitzats. A més a més, desenvoluparà recobriments basats en làmines de zinc amb diferents materials a la seva capa superior per tal de protegir l’acer i reduir així l’entrada d’hidrogen en condicions de servei.

Eurecat coordina el projecte HELIX a través de la seva Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics, encarregada de l’estudi de la resistència a la fragilització per hidrogen dels acers en condicions d’immersió i corrosió atmosfèrica.

El consorci d’aquest projecte està format per 6 socis de 4 països europeus diferents: Eurecat (coordinador), SIDENOR (Espanya), Institut de la Corrosion (França), PEINER Umformtechnik, Dörken (Alemanya) i la Universitat de Química i Tecnologia de Praga (República Txeca).

Dades generals

Projecte

HELIX – Noves solucions d’unions d’acer resistents a la fragilització per hidrogen per a aerogeneradors en ambient marí

Referència del projecte

101057239

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de la convocatòria RFCS (Research Fund for Coal and Steel) de la Unió Europea, 2021

Web del projecte

www.helix-project.eu