LIFE BIOGASNET EURECAT

Desenvolupament d’un sistema de purificació de biogàs rentable, sostenible i respectuós amb el medi ambient i el concepte d’economia circular.

L’ús del biogàs en la producció d’energia està en augment degut al seu baix cost i a la seva capacitat per reduir emissions de gas d’efecte hivernacle (GHG per les seves sigles en anglès), en comparació amb els combustibles fòssils. Per a poder utilitzar el biogàs com a combustible és necessari eliminar el sulfur d’hidrogen que conté mitjançant tecnologies de dessulfuració que presenten alts impactes ambientals.

El projecte LIFE BIOGASNET desenvolupa una nova tecnologia, basada en processos biològics que combina un filtre biotrickling amb un bioreactor de nitrificació, amb l’objectiu d’impulsar l’ús del biogàs com a font d’energia sostenible.

La tecnologia de LIFE BIOGASNET presenta avantatges mediambientals en comparació a altres pràctiques actuals de dessulfuració de biogàs, ja que redueix la petjada ambiental i fins a un 55% reduint les emissions de gas d’efecte hivernacle, redueix el consum de reactius i a més, permet produir matèries primes secundàries a partir del sulfur d’hidrogen que conté el biogàs, minimitzant així la producció de residus.

Durant el projecte, que compta amb la participació de la Unitat de Sostenibilitat d’Eurecat, es desenvoluparà un prototip que s’instal·larà en dues plates pilot situades a Cadis i Atenes, amb diferents fonts de biogàs amb l’objectiu de validar la tecnologia i validar el seu funcionament en diferents condicions.

El consorci de LIFE BIOGASNET està format per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), AERIS Tecnologies Ambientals, la Universitat de Cadis (UCA), la Universitat Tècnica Nacional d’Atenes (NTUA) i Bioreciclaje de Cádiz.

Dades generals

Projecte

LIFE BIOGASNET – Sistema de purificació de biogàs sostenible en abocadors i plantes de tractament de residus sòlids municipals

Referència del projecte 

LIFE18 ENV/ES/000426

Programa i convocatòria

Projecte finançat per la Unió Europea en el marc del programa LIFE

Web del projecte

www.biogasnet.eu