RECOPPS EURECAT

Recuperació de matèries primeres crítiques dels residus generats durant la producció de coure.

El projecte RECOPPs té com a objectiu la recuperació ambiental i econòmicament sostenible de matèries primeres de valor afegit, com el bismut i l’antimoni, així com l’eliminació i la inertització d’arsènic present en els residus i subproductes generats durant la producció pirometalúrgica del coure.

RECOPPs és un projecte basat en una tecnologia provada a nivell de laboratori que pretén escalar-se a un TRL 7 (escala pilot) per a validar-la com a solució tecnològica en aquest entorn operatiu.

La indústria metal·lúrgica és un element clau de la nostra societat, que s’enfronta a la generació de grans quantitats de residus, ja que el metall processat és només una petita fracció de la matèria primera, i a la presència d’elements tòxics com l’arsènic, generant grans volums de residus tòxics que han de ser recollits i gestionats.

La reducció dels nivells d’aquests elements tòxics per a evitar la seva dispersió en els diferents compartiments mediambientals s’ha identificat en les últimes dècades com el principal objectiu.

Dins d’aquest context, el projecte RECOPPs pretén validar una nova solució tecnològica que integri l’eliminació d’arsènic en forma de fase mineral estable i segura, i al mateix temps, el procés de recuperació de matèries primeres de valor afegit, bismut i antimoni, a partir de diferents corrents residuals de procés generats en plantes metal·lúrgiques de coure.

Com a resultat del projecte, a més de la millora de la gestió del cicle de residus en la indústria metal·lúrgica no fèrrica, es promou l’enfocament d’economia circular que permet la recuperació de recursos secundaris de valor afegit per a la seva fàcil comercialització.

La línia d’impacte ambiental d’Eurecat, emmarcada dins l’àrea de sostenibilitat i la unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental, realitza l’estudi d’anàlisi de cicle de vida amb l’objectiu d’avaluar els beneficis mediambientals dels processos tecnològics desenvolupats en el projecte.

LOGO RECOPPS EURECAT

Dades generals

Projecte

RECOPPs – Recuperació de matèries primeres amb valor afegit de la producció primària de coure

Referència del projecte

20076

Programa i convocatòria

Projecte finançat per l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) Raw Materials de la Unió Europea

Web del projecte

www.recopps.com