Red Tecnomifood Eurecat

Tecnologies òmiques aplicades a la innovació i al desenvolupament industrial d’aliments funcionals i nutracèutics.

El projecte Red TecnomiFood, coordinat per Eurecat, té com a objectiu la integració de les tecnologies òmiques per facilitar l’accés empresarial i l’optimització del seu ús, en totes les etapes de la cadena de valor del disseny i de l’avaluació biològica d’ingredients, nutracèutics i aliments funcionals.

Actualment, l’ús de les ciències òmiques en la indústria alimentària és essencial per afrontar la tendència cap a la personalització de les recomanacions nutricionals i fomentar la salut, el manteniment i la optimització de funcions fisiològiques i prevenció de malalties. No obstant, malgrat l’enorme potencial que presenten, la incorporació de les tecnologies òmiques a la recerca i desenvolupament empresarial del sector de l’alimentació saludable és encara molt limitat. En aquest sentit, la Red TecnomiFood s’impulsa per canviar aquesta situació, generant coneixement científic i avançant en l’ús de les òmiques en àmbits alimentaris.

A la Red TecnomiFood s’han dissenyat diverses activitats enfocades a optimitzar, tant des d’una perspectiva tècnica com econòmica, i de forma coordinada entre els cinc centres que formen la xarxa, els processos de selecció i validació de nous ingredients amb potencial saludable. De la mateixa manera, el projecte també incorpora accions encaminades a potenciar la formació i la captació de talent, a incrementar la presència i l’impacte internacionals de la xarxa, i a afavorir la transferència, explotació i difusió dels resultats.

Els objectius de la xarxa són els següents:

  • Augmentar la capacitació de personal i en equipament dels centres tecnològics de la xarxa per incrementar l’especialització i les fortaleses científiques i tecnològiques de les tecnologies òmiques en l’àmbit de la nutrició.
  • Generar prestacions tecnològiques i coneixement científic perquè les empreses facin servir l’expertesa de la xarxa per dur a terme els seus processos d’innovació en nous productes funcionals.
  • Dissenyar fluxos operacionals (workflow) d’aplicació de tecnologies òmiques que responguin als requeriments empresarials.
  • Generar un ecosistema d’innovació empresarial que impulsi nous models de negoci en base a les tecnologies òmiques.
  • Impulsar la mobilització d’empreses nacionals en projectes internacionals.

L’agrupació Red TecnomiFood permet que les empreses puguin demostrar els efectes beneficiosos dels aliments funcionals o nutracèutics que produeixen, converteix les ciències òmiques en eines fonamentals per incidir en el coneixement de l’impacte de la nutrició i la innovació en nous productes sobre la prevenció del risc a desenvolupar patologies i impulsar una alimentació cada cop més precisa que millori el benestar de la societat en general.

El consorci, acreditat com a Centre d’Excel·lència Cervera, està liderat per Eurecat, a través de les seves unitats de Ciències Òmiques i Nutrició i Salut, i hi formen part amb l’Azti Fundazioa, Ainia, el Centre Nacional de Tecnologia i Seguretat Alimentària (CNTA) i la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos – Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca (ANFACO – CECOPESCA).

El projecte, que tindrà un període d’execució de 3 anys (2020-2022), compta amb un finançament d’aproximadament 4 milions d’euros del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Dades generals

Projecte

Red TecnomiFood – Xarxa de tecnologies òmiques aplicades a la innovació i al desenvolupament industrial d’aliments funcionals i nutracèutics

Referència del projecte

CER-20191010

Programa i convocatòria

Projecte finançat per la convocatòria Red Cervera impulsada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats a través del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI)

Web del projecte

https://redtecnomifood.es/