Releach eurecat

L’objectiu de Releach és innovar en el tractament d’aigües contaminades, reduint el cost ambiental i econòmic associat a aquest tractament. Un dels avenços d’aquestes innovacions és la recuperació de les membranes de plantes dessalinitzadores al final de la seva vida útil per reutilitzar-les en el procés de tractament dels lixiviats. A partir d’aquesta aplicació de les dessaladores, es transforma el residu en un recurs reutilitzable.

El projecte Releach ha estat cofinançat per la Unió Europea en el marc del programa Life+, que té per objectiu innovar en el tractament i la gestió de residus i alhora promoure la consciència social vers l’impacte de la seva generació.

Dades generals

Projecte

RELEACH – Decreasing the environmental impact of waste management: an innovative leachate treatment

Referència projecte

LIFE13 ENV/ES/000970

Programa i convocatòria

Projecte cofinançat per la Unió Europea en el marc del programa Life+.