Iniciativa promoguda per la Comissió Europea per respondre a la pandèmia de COVID-19 i, per tant, a la recessió econòmica.

El projecte ReStartSMEs té com a objectiu desenvolupar la resiliència de les pimes manufactureres en automoció, maquinària i equips, aliments i tèxtils mitjançant l’anàlisi de les necessitats de digitalització i oferint eines concretes per adoptar tecnologies modernes com intel·ligència artificial (IA), robòtica, ciberseguretat i l’Internet de les Coses (IoT).

L’objectiu del projecte és fer coincidir els proveïdors de tecnologia, els fabricants tradicionals i les organitzacions de suport per construir connexions significatives i fer una transició conjunta a la indústria 5.0.

En el marc del projecte, que promou la identificació i el desenvolupament de competències digitals per a les indústries manufactureres, es desenvoluparà una eina d’identificació de competències i una plataforma en línia per a la formació a distància que permetrà a les empreses adquirir coneixements al voltant de la Indústria 5.0, com Cloud Computing, IA o digitalització de la cadena de subministrament, fonamentals per al foment de la resiliència de les pimes manufactureres.

Eurecat participa en el projecte a través del seu Departament de Consultoria Tecnològica, que s’encarrega de la identificació dels reptes al voltant de la digitalització a què s’enfronten les pimes, el suport tecnològic a les Hackatons i l’elaboració de roadmaps a les empreses que ho sol·licitin. També hi participa el Departament de Formació, que s’encarrega de dirigir la implementació tècnica i comprovar que tots els requisits tècnics s’ajustin a les necessitats de les pimes i les estratègies d’aprenentatge, així com de col·laborar amb els socis del projecte en les activitats de formació especialitzada.

El projecte compta amb la participació d’un consorci format per cinc clústers europeus (bwcon, Clustero, Linpra, Mobinov i Torino Wireless), dos proveïdors de tecnologia (Eurecat i Imec) i una comunitat d’innovadors tecnològics europeus (Fundingbox Accelerator).


Eina d’avaluació digital per a pimes manufactureres

Mesura el nivell digital de la teva empresa i comprèn millor les teves necessitats quant a l’adopció de conceptes i tecnologies de la Indústria 5.0 amb aquesta eina d’avaluació digital.

Després de realitzar el test, se t’afegirà a la Comunitat ReStartSMEs, que ofereix accés a capacitacions gratuïtes i serveis de suport per a la definició d’un full de ruta d’adopció de tecnologia per a la teva empresa, així com oportunitats per connectar amb empreses europees.

Dades generals

Projecte

ReStartSMEs – Facilitant col·laboracions per a l’adopció de tecnologies de la indústria 5.0 per a les pimes

Referència del projecte

101037910

Programa i convocatòria

Projecte finançat per l’Agència Executiva per a les Petites i Mitjanes Empreses (EISMEA) a través del programa COSME, a través de la convocatòria COSME_COS-STRAT-2020-3-05 “Aliances estratègiques per a l’adopció de tecnologies avançades per a les pimes

Web del projecte

www.restartsmes.eu