El projecte SENIX desenvolupa noves tecnologies i sistemes que permeten millorar el control de les xarxes de distribució i les infraestructures de les utilities (empreses proveïdores de serveis), la qual cosa revertirà en última instància en un servei millor per al client/ciutadà. El projecte vol transformar l’operació, el manteniment i la planificació de xarxes de distribució a partir de l’increment del nivell actual de sensorització i la integració de nous sistemes d’inspecció en entorns agressius i de camp. El resultat és la millora del rendiment i la seguretat dels elements clau i crítics de les instal·lacions, dotades de capacitat de tractament massiu de dades, comunicació i autogestió.

SENIX permetrà disposar, en un futur, d’eines que millorin les prestacions dels sistemes comercials disponibles avui dia, que, en molts casos, tenen un cost elevat i no permeten obtenir fàcilment informació d’un nombre massiu de punts de xarxes.

Durant el projecte SENIX s’investiguen tecnologies de comunicació i sensorització de molt baix consum que es puguin fer servir per al sector de les utilities, així com elements de harvesting o extracció que permetin estendre’n l’autonomia per mesurar i transmetre paràmetres de qualitat i seguretat dels elements distribuïts per les seves xarxes.

El desenvolupament de diverses tecnologies actualment poc explotades en el sector de les utilities, entre altres coses, permetrà el següent:

  • La detecció de fuites mitjançant mètodes directes i indirectes.
  • El monitoratge de variables de qualitat i operació a les xarxes.
  • La traçabilitat de components i la seva localització exacta al subsol.
  • La senyalització i el monitoratge de punts crítics al llarg de la xarxa.
  • El mapatge de diversos tipus de xarxes i actius al subsol.
  • La inspecció visual avançada a l’interior de conductes.

SENIX és un projecte de la Comunitat Utilities 4.0 de RIS3CAT coordinat per Nedgia amb la participació d’Eurecat i deu empreses més. L’objectiu de la Comunitat és transformar el sector de les utilities a partir de la identificació d’un conjunt d’eines i solucions que en permetin la digitalització cap al concepte d’utilities 4.0 i crear un teixit industrial mitjançant el desenvolupament i l’aplicació d’aquestes noves solucions.

Principalment Eurecat donarà suport al projecte mitjançant les unitats d’Impressió Funcional i de Smart Management Systems. El centre participa de manera intensiva en el projecte com a líder de l’obtenció de coneixement en xarxes sensoritzades amb tecnologia de dades massives i intel·ligència artificial per millorar l’operació i la seguretat de les infraestructures de serveis.

Dades generals

Projecte

SENIX – Sensorització i inspecció de xarxes

Referència projecte

Projecte de R+D de la Comunitat RIS3CAT Utilities 4.0

COMRDI16-1-0055

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Accio