Project Description

Eines de diagnòstic, tècniques de tractament de sols i eficiència en la gestió política i social d’emplaçaments industrials contaminats.

El projecte SOIL TAKE CARE té per objectiu desenvolupar dispositius experimentals i metodologies innovadores per a aconseguir diagnòstics ràpids i de baix cost en relació a la contaminació per metalls en sòls d’emplaçaments miners i industrials, així com eines de monitoratge de la contaminació de l’aire i l’aigua en emplaçaments miners i industrials a patir de la contaminació del sòl mitjançant l’ús de dispositius econòmics (biocaptadors) i modelització.

Per altra banda, SOIL TAKE CARE pretén millorar el desenvolupament de dues tècniques de tractament de sòls contaminats (injecció de substàncies oxidants al sòl contaminat per hidrocarburs i el desenvolupament de tècniques de fitoremediació de sòls contaminats per metalls pesats) i identificar, a partir d’un estudi socioeconòmic, la fortalesa, debilitats i elements motors de la societat (administracions públiques, població) que s’enfronten a aquesta contaminació.

El projecte età liderat pel CNRS i compta amb la participació d’Eurecat i de 6 universitats i centres d’investigació de la zona SUDOE: IRSTEA, Universitat de Limoges, l’Institut Superior Tècnico de Lisboa, la Universidad Politécnica de Cartagena, Bordeaux INP, la Universitat de Oviedo.

Eurecat participa a SOIL TAKE CARE a través de la Unitat de Sostenibilitat en el desenvolupament de metodologies in-vitro per avaluar la biodisponibilitat dels metalls per al càlcul de risc químic per la salut humana.

Dades generals

Projecte

SOIL TAKE CARE – Metodologies i tècniques per a la gestió i descontaminació d’emplaçaments industrials degradats.

Referència projecte

SOE1/P4/F0023

Programa i convocatòria

Projecte cofinançat pel Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg Sudoe