Solieva Eurecat

Economia circular aplicada al tractament de salmorres d’olives de taula mitjançant evaporació solar.

El projecte LIFE SOLIEVA té com a objectiu donar resposta als reptes ambientals del sector de les olives de taula en el tractament de les seves aigües de procés i actualitzar la legislació ambiental relacionada amb l’ús de l’aigua. En aquest sentit, el projecte se centra en demostrar la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica de la tecnologia de recuperació de compostos orgànics (OCR) basada en la filtració amb membrana, concentrador de buit i assecat per polvorització, combinada amb l’evaporació solar avançada (ASE).

La innovació del projecte, liderat per Eurecat, permet: recuperar compostos d’interès, com el polifenols, i aigua; intensificar l’evaporació natural amb el mínim consum energètic; millorar l’eficiència en l’ús de recursos reduint el consum d’aigua i la generació d’aigües residuals, així com reutilitzant la sal i sosa càustica en la producció d’olives de taula; i finalment, proporcionar recomanacions per l’actualització de la legislació del tractament d’aigües residuals.

Per aconseguir-ho, LIFE SOLIEVA implementa una planta pilot en una cooperativa d’olives de taula, juntament amb activitats de validació i optimització de la tecnologia i avaluació de l’impacte ambiental i econòmic.

La Unitat de Sostenibilitat d’Eurecat participa en la definició i validació d’estratègies de recuperació de compostos de valor i en el desenvolupament de la tecnologia d’evaporació solar avançada. El projecte també compta amb la participació de Técnica y Proyecto SA (TYPSA), El Centre Tecnològic Nacional de la Conserva i Alimentació (CTC), CITOLIVA, Panhellenic association of table olive processors, packers and exporters (PEMETE) i la cooperativa Ntra. Sra. de las Virtudes.

Logo Solieva Eurecat

Dades generals

Projecte

SOLIEVA – Economia circular aplicada al tractament de salmorres d’olives de taula mitjançant evaporació solar

Referència projecte

LIFE17 ENV/ES/000273

Programa i convocatòria

Projecte finançat per la Unió Europea en el marc del programa LIFE

Web del projecte 

http://www.lifesolieva.eu/

CE LOGO