Més de 60 ponents internacionals han participat aquesta setmana en la conferència final dels projectes DIAMOND i TInnGO, que s’ha dut a terme online en conjunt amb el X Simposi Internacional sobre Gestió de la Demanda de Viatges i que ha comptat amb la participació de més de 150 assistents de tot el món dels àmbits acadèmic, la indústria, els membres o les associacions i les plataformes de promoció de la igualtat i la inclusió de gènere i responsables polítics.

En concret, s’han presentat nous enfocaments conceptuals en transport i mobilitat, els resultats d’una recopilació de dades sensibles a la diversitat i el gènere interseccional transeuropea, plans d’acció sobre gènere i diversitat, directrius educatives, dissenys nous, protocols de responsabilitat social corporativa i eines pràctiques per fomentar i assolir la igualtat de gènere en el transport, tant a través de l’educació com de l’ocupació, llibres blancs, guies curriculars, un observatori o una plataforma digital per a l’autoavaluació d’equitat i inclusió dels operadors de transport.

DIAMOND i TInnGO, iniciats a finals de 2018, van ser finançats per la Comissió Europea en el marc del programa Horizon 2020 en el marco de la convocatòria “Canvi Demogràfic i Participació de la Dona en el Transport”, orientada a promoure un increment de la presència de dones en el sector transport, a través de l’avaluació de les necessitats de les dones, així com el desenvolupament d’eines i noves tecnologies per avaluar-ne l’acceptació a diversos modes de transport com a usuàries i com a empleades.

L’objectiu del projecte DIAMOND ha estat desenvolupar una eina d’autodiagnòstic i protocols per al sector del transport que promoguin uns sistemes de transport més inclusius i eficients des d’una perspectiva de gènere, mitjançant l’aprenentatge automàtic, Big Data i algorismes no discriminatoris”, detalla la directora de la Unitat de Big Data & Data Science d’Eurecat, Lali Soler.

En aquesta línia, representants del projecte DIAMOND han presentat l’enfocament metodològic, seguit dels principals resultats d’una campanya europea de recopilació de dades per dilucidar les necessitats, obstacles i oportunitats de les dones al transport públic, als serveis de bicicletes compartides i com a usuàries de vehicles autònoms, així com les empleades del sector del transport.

A més, s’han presentat les principals eines desenvolupades pel projecte, que comprenen una demostració d’una eina d’autodiagnòstic per brindar recomanacions d’inclusió en diversos escenaris per obtenir un model equitatiu en els sistemes de transport. L’eina, adreçada a operadors de transport i responsables polítics, generarà recomanacions per a un sistema de transport més just i inclusiu i identificarà desafiaments relacionats amb la mobilitat des d’una perspectiva de gènere.

“Hem fet ús de tecnologies com data mining, machine learning i sistemes de suport a la decisió per analitzar i recopilar dades de gènere i desenvolupar un conjunt d’eines d’autoavaluació”, ha explicat Patricia Castillo, coordinadora del projecte DIAMOND del centre tecnològic Eurecat.

D’altra banda, els socis del projecte TInnGO han presentat a la conferència l’Observatori únic (disponible a transportgenderobservatory.eu) per a responsables polítics, acadèmics, periodistes i organitzacions socials involucrades a Smart Mobility, que inclou un repositori de dades obertes, una enquesta sobre patrons de mobilitat, una plataforma d’innovació oberta amb bones pràctiques i idees de disseny innovadores, un centre d’aprenentatge amb materials de formació i 14 casos practics inspiradors de dones amb èxit empleades en el sector del transport.

“Gran part dels resultats de TInnGO no haurien estat possibles sense les activitats realitzades pels deu hubs creats a tot Europa, que van desenvolupar deu Plans d’Acció de Gènere i Diversitat que es poden traduir a diferents contextos culturals per desenvolupar una mobilitat intel·ligent sensible al gènere i la diversitat com a component fonamental d’una ciutat intel·ligent”, ha afirmat la professora de la Universitat de Coventry i investigadora principal de TInnGO, Andree Woodcock.

La conferència també ha presentat el manual educatiu de TInnGO per a la inclusió de gènere al sector del transport i els Plans d’Acció de Gènere i Diversitat (GaDAP per les seves sigles en anglès) desenvolupats. En aquest context, TInnGO ha establert un conjunt de cinc indicadors de gènere intel·ligent (assequibles, efectius, sostenibles, atractius i inclusius) que es poden utilitzar per mesurar el grau en què les solucions de transport satisfan les necessitats de diverses persones.