El centre tecnològic Eurecat coordina el projecte europeu LIFE REWATCH, que està demostrant a escala pilot un nou sistema de tractament de l’aigua residual procedent de la indústria petroquímica en una de les plantes de producció que DOW Chemical Ibérica té a Tarragona, que permet obtenir aigua regenerada d’alta qualitat susceptible de ser utilitzada en aquesta mateixa activitat industrial.

En concret, el projecte ha posat en funcionament un prototip instal·lat al cracker d’etilè de DOW al polígon nord de Tarragona, el qual tracta 6 m3/h d’una complexa barreja d’aigües residuals petroquímiques.

LIFE REWATCH (Water reuse in the petrochemical industry) compta amb investigadors, enginyers i experts en aigua d’Eurecat, Veolia Water Technologies, Dupont Water Solutions, Water Europe i KWR, que treballen de forma conjunta en l’aportació d’innovacions tecnològiques per al desenvolupament del projecte, que està finançat en el marc del programa LIFE de la Unió Europea.

La indústria petroquímica té un consum d’aigua elevat i genera volums d’aigua residual considerables. En xifres, es calcula que el sector és responsable de la generació de 1.750 milions m3 d’aigua residual a Europa. Per reduir aquest impacte, l’objectiu del projecte REWATCH és validar aquest esquema innovador de tractament a escala pilot i generar un model predictiu, amb la finalitat de poder extrapolar el tractament en altres indústries petroquímiques.

En aquest sentit, REWATCH “es diferencia d’altres projectes de reutilització perquè està pensat per tractar l’aigua residual en el mateix lloc on es genera i a on es pot tornar a reutilitzar”, destaca el director de la Unitat Tecnològica d’Aigua, Aire i Sòls d’Eurecat (WAS en les sigles en anglès de Water, Air & Soil), Xavier Martínez. Aquest fet, subratlla, “contribuirà a la sostenibilitat en la gestió del consum d’aigua de la zona, especialment estressada hídricament durant certes èpoques de l’any”.

Segons assenyala el director de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat, Miquel Rovira, REWATCH “és un projecte d’economia circular i d’adaptació al canvi climàtic ja que reutilitza aigua, que és un bé que serà cada vegada més escàs al Mediterrani si atenem a les prediccions de disponibilitat d’aigua a la zona amb els escenaris previstos”.

Tecnologies capdavanteres per a l’obtenció d’aigua regenerada

El tren de tecnologies que s’està estudiant combina un bioreactor de llit mòbil, que permet un procés biològic amb biofilm desenvolupat per Veolia que està dedicat a eliminar matèria orgànica biodegradable. També inclou un procés físico-químic de floculació llastrada (ACTIFLO™) desenvolupat també per Veolia que elimina sòlids en suspensió i matèria orgànica coagulable. Posteriorment, un procés d’ultrafiltració amb unitats de membrana ideades per DuPont, el qual permet eliminar partícules i sòlids en suspensió per millorar la qualitat de l’aigua de l’efluent.

Per l’efluent generat de la ultrafiltració, DuPont pretén demostrar les sinergies de les seves tecnologies, resines d’intercanvi iònic i processos d’osmosis inversa i fer aquests processos més robustos. Així mateix, s’ha establert una seqüència de tractament de ultrafiltració, resines d’intercanvi iònic i osmosis inversa el qual permet produir aigua regenerada amb alta qualitat apta per a torres de refrigeració i calderes. Amb aquesta configuració, s’han tractat gairebé 20.000 m3 d’aigües residuals.

D’acord amb els càlculs dels investigadors, si aquest mateix esquema de tractament i de reutilització es pogués implementar a totes les indústries petroquímiques dedicades a la fabricació de determinats productes a Europa es podria reduir en 3,5 milions m3 la demanda d’aigua i, per tant, augmentar la disponibilitat de recursos hídrics.

El projecte LIFE REWATCH finalitza el desembre de 2020 i, a part de la demostració tècnica de les tecnologies, s’està desenvolupant una eina de suport a la decisió per part de KWR, per tal de predir els beneficis ambientals i econòmics de la implementació de la solució innovadora en altres empreses petroquímiques. Aquesta eina estarà disponible a la pàgina web de REWATCH d’aquí pocs mesos (rewatch.eu). Per altra banda, Water Europe, juntament amb la resta de socis del projecte, treballa en diverses activitats de difusió, com ara jornades de portes obertes virtuals i workshops.