El centre tecnològic Eurecat coordina el projecte europeu LIFE SOuRCE que prova una nova solució integrada per diverses tecnologies sostenibles per a l’eliminació in-situ de subtàncies perfluoroalquilades i polifluoroalquilades (PFAS) presents en les aigües subterrànies per al consum, amb una eficiència d’entre el 90 i el 95 per cent i amb una reducció dels costos per a grans volums d’aigua.

Les substàncies PFAS són un grup de químics altament persistents en el medi ambient i en el cos humà, que poden acumular-se al llarg del temps i que freqüentment contaminen les aigües subterrànies i superficials i els sòls. L’eliminació d’aquestes substàncies no és possible amb tractaments convencionals i implica estratègies complexes i molt intensives energèticament i amb costos elevats.

Com indica la coordinadora tècnica del projecte i investigadora de la unitat d’Aigua, Aire i Sòls d’Eurecat, Laura del Val, “el tren de tractament de LIFE SOuRCE permet destruir per complet el contaminant i reduir els costos d’alts volums d’aigua tractats en comparació amb les tecnologies utilitzades fins ara per descontaminar les aigües subterrànies contaminades per PFAS, que se centraven primàriament en l’aplicació de filtres de carbó actiu que no destrueixen el contaminant”. La nova solució que es prova in-situ en aqüífers per primer cop a Espanya, “és capaç d’eliminar tots els tipus de PFAS amb una eficiència superior al 90 o el 95 per cent”, detalla.

En concret, “en el marc del projecte LIFE SOuRCE s’implantaran dos pilots per provar un tren de tractament que combina una gamma de tecnologies innovadores com el fraccionament amb escuma, les resines d’intercanvi aniònic, l’oxidació electroquímica i la fitoremediació”, explica el director de la unitat tecnològica d’Aigua, Aire i Sòls d’Eurecat, Xavier Martínez Lladó. El primer està actualment en marxa en un emplaçament industrial situat a Espanya fins a finals d’any, i el segon es provarà durant el 2024 en un abocador situat a Suècia, “per comprovar les eficiències en aigües i situacions de diversa naturalesa”, afegeix.

Amb els resultats de les proves realitzades, el projecte aportarà al mercat una solució cost-efectiva per cobrir la gamma més àmplia de característiques del lloc contaminat, i per assolir els objectius de la nova Directiva europea per a aigua de consum que properament serà aplicada a nivell estatal.

Eurecat participa al projecte LIFE SOuRCE, a través de les Unitats d’Aigua, Aire i Sòls, la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental i el departament de Consultoria tecnològica.  El consorci, coordinat per Eurecat, compta també amb la participació de l’enginyeria catalana ESOLVE, la Universitat Sueca d’Agricultural’Institut Geotècnic Suec, i les empreses sueques Uppsala VattenNova DiamantEnvyTech Solutions i Laqua Treatment AB.

Aquest projecte és finançat per la Unió Europea en el marc del programa LIFE dins la convocatòria LIFE-2020, Environment and Resource Efficiency: pilot projects and demonstration projects.

Les substàncies PFAS

Les substàncies PFAS són unes substàncies químiques sintètiques àmpliament utilitzades per la societat, que es resisteixen a la degradació biològica i que són persistents en el medi ambient.

El passat mes de febrer, l’Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques (ECHA) va publicar al seu web la proposta per restringir l’ús d’aquestes substàncies presentada per les autoritats nacionals de cinc països europeus, Dinamarca, Alemanya, els Països Baixos, Noruega i Suècia. Actualment, els Comitès Científics per a l’Avaluació de Riscos i per a l’Anàlisi Socioeconòmic de l’ECHA estan realitzant l’avaluació científica de la proposta en el marc del reglament europeu REACH i s’ha obert una consulta pública que està disponible fins al mes de setembre. Un cop l’ECHA disposi dels seus dictàmens els presentarà a la Comissió Europea.