El centre tecnològic Eurecat participa en el projecte europeu B-WaterSmart, que està enfocat a desenvolupar i demostrar tecnologies intel·ligents i enfocaments d’economia circular a gran escala per a un ús optimitzat de l’aigua.

L’objectiu del projecte és accelerar la transformació cap a economies i societats intel·ligents en la gestió de l’aigua a tota la costa d’Europa, reduint l’extracció d’aigua dolça, millorant la recuperació i la reutilització dels recursos i augmentant-ne l’eficiència en el seu ús.

En concret, el projecte aplica un enfocament d’innovació sistèmica a gran escala per seleccionar, connectar i demostrar un conjunt personalitzat de tecnologia, gestió i solucions de dades intel·ligents per a múltiples usos i sectors de l’aigua, així com per crear nous models comercials basats en l’economia circular i la intel·ligència de l’aigua.

En el marc del projecte, es desenvoluparan també metodologies, eines i processos per permetre l’ús segur de fonts alternatives d’aigua, com l’aigua reutilitzada, per tal d’ “aportar solucions a les ciutats davant dels reptes del canvi climàtic i de l’escassetat d’aigua”, afirma el director de la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls d’Eurecat, Xavier Martínez Lladó.

La investigació es basa en desafiaments específics de sis ciutats i regions costaneres europees com Alacant (Espanya), Bodo (Noruega), Flandes (Bèlgica), Lisboa (Portugal), Frisia Oriental (Alemanya) i Venècia (Itàlia), en les quals es realitzaran diferents casos d’estudi.

D’acord amb el coordinador del projecte, David Schwesig, “el cicle de l’aigua és un sistema holístic de natura, tecnologia i societat. En cooperació amb diversos grups d’interès, es desenvolupen conjuntament solucions innovadores i es posen a prova en sis llocs, anomenats Living Labs, repartits per tota Europa. Estan destinats a ajudar les empreses especialitzades en la gestió de l’aigua i els municipis a fer que els seus sistemes i serveis siguin sostenibles, intel·ligents i més resistents al canvi climàtic”.

La Unitat d’Aigua, Aire i Sòls del centre tecnològic Eurecat participarà en el cas d’estudi d’Alacant, aportant coneixements i solucions per a la recuperació d’amoni mitjançant destil·lació per membranes. Per altra banda, la Unitat d’Intel·ligència Artificial Aplicada d’Eurecat treballa per proporcionar un marc de treball a les més de vint eines digitals involucrades en el projecte i aplicades en els sis living labs, per tal d’augmentar la interoperabilitat entre els agents del sector, permetent així potenciar el seu impacte.

El projecte B-WaterSmart està coordinat per IWW Water Center (Alemanya) i inclou 36 socis de vuit països diferents, i compta amb finançament del programa de la Unió Europea Horizon 2020.